Browsing by Author Tüfekçi, Mehpare

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1987Bromokriptine ile premenstruel sendrom tedavisiAtasu, Turgay; Çöke, Ayşe; Şahmay, Sezai; Ertüngealp, Erdoğan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Tüfekçi, Mehpare
2002-09The clinical, metabolic and endocrinologic effects of metformin treatment in polycystic ovarian syndromeUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uncu, Gürkan; Atakan, Türkan; Develioğlu, Osman; Tüfekçi, Mehpare
2008Diabetes mellitus ile komplike olmuş gebeliklerde C-peptid ve insülin benzeri büyüme faktörü-1'in fetal makrozomi ile ilişkisiTüfekçi, Mehpare; Birincioğlu, Bahar Çelen; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2009Doğum eylemindeki gebelerde analjezik olarak intravenöz parasetamol kullanımının etkinliğiTüfekçi, Mehpare; Aydın, Gerçek; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1993Effect of progestogens on estrogen-induced lipoprotein changesUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı; 0000-0002-8974-8837; Tüfekçi, Mehpare; Zafer, Çolak; Ozan, Hakan; Kimya, Yalçın; Aydınlar, Ali; AAI-6632-2021
2004-05The endometrium in asymptomatic breast cancer patients on tamoxifen: Value of transvaginal ultrasonography with saline infusion and Doppler flowUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Develioğlu, Osman H.; Omak, Melike; Bilgin, Tufan; Esmer, Ahmet; Tüfekçi, Mehpare; 6701315440; 6507305700; 7004103925; 6602313069; 6602656874
2012Erken doğum tehditi tanılı hastalarda plazma dekorin düzeyiTüfekçi, Mehpare; Özmen, Turan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1988Hellp sendromu (olgu bildirisi)Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Aydınlar, Ali; Tüfekçi, Mehpare; Erdoğan, Eftal
2006HELLP sendromunda postpartum deksametazon tedavisinin maternal morbidite üzerine etkileriTüfekçi, Mehpare; Öztaş, Afşin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
1987Hematokolpos ve hematometiskolpos tanısında ultrasonografinin yeriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Parlak, Müfit; Tüfekçi, Mehpare; Tuncel, Ercan
1988Human menopozal gonadotropin (HMG) ve human korionik gonadotropinlerle (HCG) ovulasyon indüksiyonuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Tüfekçi, Mehpare; Sesli, Turgut; Kimya, Yalçın
2003-06Idiopathic thrombocytopenic purpura in pregnancy: A single institutional experience with maternal and neonatal outcomesUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı.; Ali, Rıdvan; Özkalemkaş, Fahir; Özçelik, Tülay; Özkocaman, Vildan; Ozan, Ülkü; Kimya, Yalçın; Köksal, Nilgün; Başkan, Emel Bülbül; Develioǧlu, Osman H.; Tüfekçi, Mehpare; Tunalı, Ahmet; AAH-1854-2021; AAG-8393-2021; AAG-8595-2021; 7201813027; 6601912387; 7005424333; 6603145040; 6507254632; 6603919968; 7003323615; 6602518817; 6701315440; 6602656874; 6602797853
1988Kombine intra ve ekstra uterin gebelik olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Tüfekçi, Mehpare; Önder, Mine
1988Kontrol altına alınamayan pelvik kanamalarda intraarteryel embolizasyonUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Daregenli, Ömer; Cengiz, Mete; Tüfekçi, Mehpare
1988Korioamnionitis olgularında kantitatif C-reaktif protein düzeyleri ile histopatolojik bulgular arasındaki ilişkiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Tüfekçi, Mehpare
2019-01-09Preeklamptik hastalarda adenozin deaminaz gen polimorfizmiGörükmez, Orhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Orhan, Adnan; Atalay, Mehmet Aral; Tüfekçi, Mehpare; Ksapoğlu, Işıl
2011Preeklamptik hastalarda adenozin deaminaz gen polimorfizmiTüfekçi, Mehpare; Orhan, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
2014Sağlıklı gebeler ile preeklampsi ve preeklampsiye ek olarak intrauterin gelişme geriliği saptanan gebelerin maternal serum ve doğum sonrası umbilikal kord kanında asimetrik dimetilarjinin (ADMA) düzeylerinin araştırılmasıTüfekçi, Mehpare; Gümüş, Ertaç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
1989Sıçanlarda, uterus arterinin kısmı obstrüksiyonu sonucu şekillenen fetal gelişme geriliğiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Doğum ve Reprodiksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.; Tüfekçi, Mehpare; Ünal, E. Fatih
1988Uterus myomlarında luteinizan hormon-releasing hormon (LH-RH) agonistlerinin kullanımıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Tüfekçi, Mehpare; Kimya, Yalçın