Browsing by Author Parlak, Müfit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
1986Cerrahi sarılıklarda ultrasonografi ve perkütan transhepatik kolanjiografinin tanı değeriParlak, Müfit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2005-12-16Düşük-evre gliomdan yüksek evre glioma progresyon: konvansiyonel, perfüzyon mr ve mr spektroskopi bulgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Bölümü.; Hakyemez, Bahattin; Doğan, Nurullah; Bekar, Ahmet; Parlak, Müfit
2003-10-02Eklamptik ensefalopatide vazojenik ödem: kranyal MR bulgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Çakır, Özgür; Yıldırım, Nalan; Punar, Şehri; Parlak, Müfit
2002İntrakranial araknoid kistlerin subaraknoid mesafe ile bağlantısını göstermede Bos flow MR incelemeParlak, Müfit; Yıldız, Harun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2009Kronik hipertansiyon hastalarında serebral beyaz cevher ve bazal ganglionların difüzyon MR, T2 relaksometri ve MR spektroskopi yöntemleri ile incelenmesi ve kognitif fonksiyonlarının değerlendirilmesiParlak, Müfit; Varlıbaş, Zeynep Nigar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2004Lomber disk hernisi nedeniyle opere olan olgularda Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme ile saptanan vertebra endplate değişikliklerinin önemiParlak, Müfit; Kaçar, Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2008Normal basınçlı hidrosefalinin tanı ve tedavisinde faz-kontrast MR ve MR sisternografinin etkinliğiParlak, Müfit; Alğın, Oktay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2011Obstrüktif uyku apne sendromunda beyin hacim değişikliklerinin Mr görüntüleme ile araştırılmasıParlak, Müfit; Öztürk, Serhat Burkay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2004-11-17Parasellar yerleşimli rüptüre dermoid kist: konvansiyonel, FLAIR ve difüzyon-ağırlıklı MRG bulgularıHakyemez, Bahattin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Akan, Özlem; Erdoğan, Cüneyt; Parlak, Müfit
2006-05-30Subakut evre subaraknoid kanamanın tanısında kontrastsız BT ve farklı MR sekanslarının karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Balban, Melissa; Topal, Naile Bolca; Hakyemez, Bahattin; Oruç, Esra; Parlak, Müfit
1991Travmatik olmayan orbita lezyonlarında bilgisayarlı tomografinin tanı değeriParlak, Müfit; Ömeroğlu, Alp; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2004-07-16Vertebrobaziler dolikoektaziye bağlı hemifasiyal spazmUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Şanal, Bekir; Gökalp, Gökhan; Kaçar, Emre; Parlak, Müfit