Browsing by Author Parlak, Bekir

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Bağımsız idari oteriteler ve Türkiye uygulamasından bir örnek: Enerji Piyasası Düzenleme KurumuParlak, Bekir; Sobacı, Mehmet Zaid; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2005Bursa Osmangazi ve İnegöl belediyeleri yönetim sistemleri: Kalite yönetimi perspektifinden karşılaştırmalı bir analizParlak, Bekir; Berkün, Sanem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimi Bilim Dalı.
2021-07-14Cumhuriyet ütopyasında ideal kent: Ankara, İstanbul, BursaParlak, Bekir; Şahin, Osman Erdal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı.; 0000-0002-5964-4981
2005Emniyet teşkilatında hizmetiçi faaliyetleri ve polis eğitim merkezleriParlak, Bekir; Gürcan, Bülent; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2020Federal devletlerde ombudsmanlık kurumu ve yerel ombudsmanlarParlak, Bekir; Barry, Boubacar Houdy; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.; 0000-0001-7170-9138
2018-09-12Kamu değeri yönetimi bağlamında kamu-özel ortaklıklarıParlak, Bekir; Gençosman, Fatih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2006-04Kamu yönetiminde performans değerlendirme ve Emniyet Teşkilatında uygulanmasıParlak, Bekir; Güneş, İsmail; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2014-05-14Karşılaştırmalı ülke incelemeleri bağlamında Türk kamu yönetiminde ombudsmanın uygulanabilirlik analiziParlak, Bekir; Doğan, Kadir Caner; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2014-08-20Kentleşme sürecinde ailenin değişimi: Bursa'da bir alan araştırmasıParlak, Bekir; Keskin, Enes Battal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2018-12-21Kitlesel zorunlu göçlerin afetselliği: Suriyeli göçü perspektifinden göç yönetiminde yeni yaklaşımlarParlak, Bekir; Şahin, Ali Utku; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2019-12-26KOSGEB KOBİGEL- KOBİ gelişim destek programı: Bursa ili özelinde bir değerlendirmeParlak, Bekir; Alural, Barış; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2013-06-13Küreselleşme süreci bağlamında organize suç örgütlerindeki değişimin karşılaştırmalı analiziParlak, Bekir; Argün, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2002-10-15Küreselleşme sürecinde dönüşüme uğrayan ulus-devletin iç hukuk yaratımı ve Türkiye açısından değerlendirilmesi: Milletlerarası Tahkim KanunuParlak, Bekir; Köseleci, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2005Kıbrıs: Yeni devlet yapılanmasında bir çözüm önerisi olarak fedarasyonParlak, Bekir; Aksoy, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Kamu Yönetimi Bilim Dalı.
2015-08-03Makedonya Cumhuriyeti'nde yerel yönetimlerin ve yerel hizmetlerin teşkilat yapısı: Bugünkü durum ve gelecek perspektifleriParlak, Bekir; Selmani, Ljejlja; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2002Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkileri boyutunda yerel yönetimlerde yeniden yapılanma ve bir alan araştırmasıParlak, Bekir; Mahmutoğlu, Abdulkadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2003Modern polis ve Türk Emniyet Örgütü üzerine kurumsal ve uygulamalı bir çalışma: Bursa ili Emniyet Örgütü örneğiParlak, Bekir; Argun, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2018-03-13Neoliberal dünyada alternatif demokrasi arayışları: Egemen demokrasi ve Rus kamu yönetimi anlayışıParlak, Bekir; Bozaslan, Bakko Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
2019-08-06Nizâmülmülk ve Siyasetnâme kapsamında Türk siyasal ahlakı ve yönetim anlayışıParlak, Bekir; Kaya, Furkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
2015-02-26Osmanlı Devleti taşra idaresindeki dönüşümün valilik kurumu üzerindeki yansımaları (Hudâvendigâr Eyâleti örneği, 1839-1908)Parlak, Bekir; Değirmendere, Muammer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.