Browsing by Author Oksal, Aynur

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Elementary school teacher perceptions of school counselor effectivenessUzunboylu, Hüseyin; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Ekin, Mehzudil Tuğba Yıldız; Oksal, Aynur
2022-04-08Hayat bilgisi öğretiminde hayal gücü geliştirici etkinliklerin öğrencilerin yaratıcı hayal gücü gelişimine etkisiOksal, Aynur; Aydın, Yıldıray; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0001-8848-7463
2022-02-10İlkokul matematik öğretiminde matematik okuryazarlığı sorularının kullanılmasının matematik okuryazarlığı başarısı üzerine etkilerinin incelenmesiOksal, Aynur; Şenol, Sebil Var; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2018-09-21İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikayelerin etkisiOksal, Aynur; Leylek, Burcu Şentürk; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
2008-05-03İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kadınlık ve erkeklik rollerini algılayış biçimleriOksal, Aynur; Çifçi, Arzu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2009-11-04İlköğretim okul müdürlerinin stres yaratan yaşam olayları ve stresle başa çıkma tarzlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesine yönelik bir araştırmaOksal, Aynur; İmamoğlu, Selviye; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2004İlköğretim okullarında toplam kalite yönetiminin uygulamasına ilişkin bir incelemeOksal, Aynur; Kıvrak, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2020-01-07İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerini yordayan değişkenlerin incelenmesiOksal, Aynur; Çağatay, Elvan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.
1999İlköğretim öğretmenlerinin sekiz yıllık eğitime ilişkin beklenti, sorun ve önerileriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bilgin, Asude; Oksal, Aynur
2008İlköğretimde zorbalıkOksal, Aynur; Alper, Selda İlhan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
1999Kültürel sistemler ve bilişsel usluplarUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Oksal, Aynur
2006Merkezi epistemolojik inançlar ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlikUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Oksal, Aynur; Şenşekerci, Erkan; Bilgin, Asude
2004Milli Eğitimi Geliştirme Projesine bağlı okullardaki öğrencilerin gelecek zaman perspektifleri üzerine bir araştırmaOksal, Aynur; Çalışkan, Esin Atasoy; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2022-02-18Öğretmen adaylarında bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesiOksal, Aynur; Tuncalı, Neriman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-5063-0786
2022-02-18Öğretmen adaylarının etkileşim kaygısı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiOksal, Aynur; Altınay, Narin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.; 0000-0002-8749-778X
2013Problems, expectations, and suggestions of elementary teachers regarding inclusionBatu, Sema; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlkokul Öğretmenliği Bölümü.; Sadioǧlu, Ömür; Bilgin, Asude; Oksal, Aynur; 26656871600; 55793254000; 23019997900
2010Resmi ve özel ilköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesiOksal, Aynur; Yılmaz, Berna; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Bölümü.
2013-11-13Student teachers' global perspectives and attitudes towards cultural diversity: The case of Uludag UniversityOdabasi, H. F.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Sınıf Eğitimi Bölümü.; Oksal, Aynur; Ekin, Mehzudil Tuğba Yıldız
2014-07-25Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırmaOksal, Aynur; Birgül, Kenan; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2005Sınıf öğretmenliği anabilim dalı çıkışlı olan sınıf öğretmenleri ile başka kaynaklardan gelen sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüşleriOksal, Aynur; Sadioğlu, Ömür; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.