Browsing by Author Korfalı, Gülsen

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Anestezi uygulamalarımız sırasında periferik yerleştirilen santral venöz kateterlerin değerlendirilmesiKorfalı, Gülsen; Aydın, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2005-06-13Çarpan kalpte koroner arter bypass cerrahisinde farklı anestezik ilaç kombinasyonlarının karşılaştırılması: hemodinami, oksijenasyon ve derlenme profiline etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Kaya, Fatma Nur; Gören, Suna; Şahin, Şükran; Korfalı, Gülsen; Canbulat, Atilla
2011-01-27Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında propofol ile deksmedetomidinin hemodinami ve kognitif fonksiyonlara etkisinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Ceylan, Gürkan; Yavaşcaoğlu, Belgin; Korfalı, Gülsen; Kaya, Fatma Nur; Moğol, Elif Başağan; Türker, Gürkan
2013Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan olguların son beş yıllık değerlendirilmesiKorfalı, Gülsen; Çimen, İlker; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2008-11-13Pediyatrik olgularda bispektral i̇ndeks monitorizasyonun hemodinami, derlenme ve kullanım maliyeti üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; İşçimen, Remzi; Korfalı, Gülsen; Yavaşcaoğlu, Belgin
2006-11-17Pediyatrik olgulardaki kaudal blok uygulamalarında bupivakain solüsyonuna eklenen klonidinin hemodinami, postoperatif analjezi ve sedasyon üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Karacalar, K. Serap; Korfalı, Gülsen
2008Propofol ve deksmedetomidin sedasyonunun göz içi basıncı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıKorfalı, Gülsen; Kalyoncu, Ayhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2008-05-14Propofol ve deksmedetomidin sedasyonunun göz i̇çi basıncı üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Kalyoncu, Ayhan; Korfalı, Gülsen; Yavaşcaoğlu, Belgin; Baykara, Mehmet
2009-04-06Santral venöz kateterizasyon sonrası sağ atriumda ve pulmoner arter kateteri çevresinde trombüsKorfalı, Gülsen; Canbulat, Atilla; Gören, Suna; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.; Girgin, Nermin Kelebek; Saba, David
2007-05-21Serebral anevrizma cerrahisinde izofluran ve TİVA uygulamasının hemodinami, derlenme ve erken nörolojik durum üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.; Bilgin, Hülya; Kaya, Fatma Nur; Korfalı, Gülsen; Polat, Şule; Korfalı, Ender; Bekar, Ahmet