Browsing by Author Kiraz, Celil

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-07-14A'lâ sûresi ışığında kurtuluşa erenlerKiraz, Celil; Sütşurup, Yusuf; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2020Ahmed b. Muhammed es-Sâvî ve Hâşiye Alâ Tefsîri'l-Celâleyn adlı eseriKiraz, Celil; Dervişeviç, Nihad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2022-07-25Azerbaycanlı müfessir Ahmed Hâşimzâde’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm isimli eserinde Kur’ân’ı yorumlama yöntemiKiraz, Celil; Kazımova, Roya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0003-2550-9623
2019-07-02Beğavî tefsîrinde İsmetü’l-EnbiyâKiraz, Celil; Maraşlı, Bayram; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2016-08-10Beled Sûresi ışığında olumlu ve olumsuz insan tipleriKiraz, Celil; Batatina, Valmire; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2009Beyzâvî tefsîrinde işârî yorumlar ve muhtemel kaynaklarıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kiraz, Celil
2014-06-20Bosnalı âlim Jusuf Ramıć ve tefsir ilmindeki yeriKiraz, Celil; Dervişeviç, Nihad; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2022-09-05Cemâlüddîn el-Kâsımî ve Mehâsinü't-Te'vîl'inde Kur'ân'ı yorumlama yöntemiKiraz, Celil; Yazar, Samed; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-9046-0160
2013Gelenbevî’nin en'âm 158. ayetle ilgili risâlesine göre imanın son kabul zamanı ve iman-amel ilişkisiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kiraz, Celil
2023-03-24Hatîb eş-Şirbînî’nin es-Sirâcü’l-Münîr adlı tefsirinde Kur’ân’ı yorumlama yöntemiKiraz, Celil; Zengin, Mükrime Dilekçi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0001-6112-3432
2001Hz. Muhammed (SAV)’in önceki kutsal kitaplarda müjdelenmesi (tebşîrât)Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kiraz, Celil
2021-08-19İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr’inde münâsebet ilmiKiraz, Celil; Abulail, Omar M. O.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0002-3328-6506
2013-07-15İbn Fûrek'in tefsirdeki metoduKiraz, Celil; Arslan, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2019-10-25Kamer Sûresi tefsiri ve Sûre ışığında kıyâmet ve helâk edilen kavimlerKiraz, Celil; Krasniqi, Selver; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2015-06-15Kur'an'da lehv, la'ib ve lağv kavramlarıKiraz, Celil; Yazar, Samed; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2015-06-15Kur'ân'da kıraat, tilâvet ve tertîl kavramlarıKiraz, Celil; Madatov, Latifshah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2016-07-28Kur'ân'da Nef' ve Durr kavramlarıKiraz, Celil; Sharifeen, Mohtaseb Rakad; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2020-01-23Kur'ân'da nikâh ve talâk kavramlarıKiraz, Celil; Abdukhamıdov, Otabek; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
2022-06-27Kur'ân'da rüşd ve ğayy kavramlarıKiraz, Celil; Bingöl, Nurhan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.; 0000-0003-1885-7347
2015-06-26Kur'ân'da rızâ kavramıKiraz, Celil; Akşit, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.