Browsing by Author Kemikli, Bilal

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-07-1315. Yüzyıl sultan şairlerinde din ve tasavvuf (Muradî, Avnî, Adlî, Harimî, Cem Sultan)Kemikli, Bilal; Kılıçkaya, Fatih; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0002-1048-7153
2015-11-20Âşık Çelebi Terceme-i Ravzatü'ş-Şühedâ (inceleme-metin)Kemikli, Bilal; Özçelik, Kenan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2007Bîçâre dîvânı inceleme-metinKemikli, Bilal; Aydın, Mehtap; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2020-06-01Bursa şehr-engîzlerinde mekân tasvirleriKemikli, Bilal; Yapar, Zeynep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.; 0000-0002-0895-3266
2007Divan şiirinde hastalık ve tedaviUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kemikli, Bilal
2011-09-27Erzurumlu Ketencizâde Mehmed Rüşdi Efendi'nin Mevlid'i: İnceleme-metinKemikli, Bilal; Bektaş, Ali; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2010-07-20Fâ'ik, Mu'cizâtü'n-nebî: İnceleme-metinKemikli, Bilal; Bilgin, Zeynep Esra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2006Feyzi Divanı'nda din ve tasavvufKemikli, Bilal; Kaya, Rahime; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-01-26İslami modern Türk Edebiyatı'nda kadın eli:1970-2000 yılları arasında yazılan İslami romanlarda "Öteki" ve "Müslüman" kadının kadın yazar/anlatıcı tarafından kurgulanmasıKemikli, Bilal; Satar, Nesrin Aydın; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2019-08-19İsmail Hakkî Bursevî’nin Fevâid Mecmûası üzerine bir inceleme (Transkripsiyonlu metin)Kemikli, Bilal; Kaya, Tubanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2019-08-19Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve güfte mecmuası: inceleme-metinKemikli, Bilal; Kaygısız, Ömer Faruk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2019-11-18Kuyucu Murâd Paşa'nın Celâlî seferi üzerine bir mesnevi: Fürûğî'nin siyâveş-nâme'si (inceleme-metin)Kemikli, Bilal; Kocatürk, Olcay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2018-04-16Mehmet Şemseddin Ulusoy'un Eş'ȃr-ı Şemsȋ adlı dȋvȃn'ı (inceleme-metin)Kemikli, Bilal; Efe, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2007Mesnevi ve Türk irfanı: Mesnevihanlık geleneğiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kemikli, Bilal
2006Muhibbi Divanı'nın dini ve tasavvufi açıdan tahlili (1-250) no'lu gazelleri)Kemikli, Bilal; Düzcan, Nagehan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı.
2015-09-28Muhibbî Divânı'nda kozmik unsurlarKemikli, Bilal; Değirmenci, Özlem; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-05-05Nâmık Kemâl Divânı'nda din ve tasavvufKemikli, Bilal; Göçmen, Zeliha; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2015-02-10Nev'î'nin şiirinde ilim: "Netâyicü'l-Fünûn" merkezli bir incelemeKemikli, Bilal; Kocatürk, Olcay; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İsam Edebiyatı Bilim Dalı.
2011-09-13Ohrili Şeyh Zekeriyya Efendi ve Mecmuât-ı İlâhiyât'ıKemikli, Bilal; Aydinçe, Nehri; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
2007Tanzimat edebiyatının din anlayışında Şinasi örneğiKemikli, Bilal; Bayer, Selman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.