Browsing by Author Kaya, Fatma Nur

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Akciğer rezeksiyonu sonrası postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimini etkileyen risk faktörleri: Retrospektif değerlendirmeKaya, Fatma Nur; Candemir, Muhammed Musa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2007-11-30Anestezi asistanlarında nöbetin bilişsel işlevler ve ruhsal durum üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.; Yavaşcaoğlu, Belgin; Aydın, Birgül; Karataş, Ebru Gökçen; Kaya, Fatma Nur; Özcan, Berin; Kırlı, Selçuk
2008-06A comparison of esmolol and dexmedetomidine for attenuation of intraocular pressure and haemodynamic responses to laryngoscopy and tracheal intubationUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.; Yavaşçaoǧlu, Belgin; Kaya, Fatma Nur; Baykara, Mehmet; Bozkurt, Merlin; Korkmaz, Serdar; AAG-9356-2021; AAI-8213-2021; AAI-8213-2021; 6602742300; 7003619647; 23093006700; 16202046200; 24171259800
2011-03Comparison of peritonsillar levobupivacaine and bupivacaine infiltration for post-tonsillectomy pain relief in children: Placebo-controlled clinical studyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-9698-0546; Kasapoǧlu, Fikret; Kaya, Fatma Nur; Tüzemen, Gökhan; Özmen, Ömer Afşin; Kaya, Atila; Onart, Selçuk; AAI-8213-2021; AAI-3877-2021; A-1452-2019; 56254721200; 7003619647; 30267939800; 55407733900; 36922282800; 7801637934
2016-02-18Comparison of postoperative analgesic efficacy of intraoperative single-dose intravenous administration of dexketoprofen trometamol and diclofenac sodium in laparoscopic cholecystectomyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; Anıl, Ali; Kaya, Fatma Nur; Yavaşcaoğlu, Belgin; Efe, Esra Mercanoğlu; Türker, Gürkan; Demirci, Abdurrahman; AAI-6642-2021; AAI-7914-2021; AAI-8213-2021; 55899362600; 7003619647; 6602742300; 57188989249; 7003400116; 55898600900
2012-03Comparison of the efficacy of dexmedetomidine and esmolol in the treatment of increased hemodynamic response during the recovery periodUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Günay, Hülya; Başağan, Elif Moğol; Kaya, Fatma Nur; Türker, Gürkan; Yavaşçaoğlu, Belgin; AAI-7914-2021; AAI-6642-2021; AAI-8213-2021
2005-06-13Çarpan kalpte koroner arter bypass cerrahisinde farklı anestezik ilaç kombinasyonlarının karşılaştırılması: hemodinami, oksijenasyon ve derlenme profiline etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Kaya, Fatma Nur; Gören, Suna; Şahin, Şükran; Korfalı, Gülsen; Canbulat, Atilla
2012-03Effect of hydroxyethyl starch 6% (130/0.4) which is a colloid solution on blood glucoseUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uzunalioğlu, Semiha; Başağan, Elif Moğol; Türker, Gürkan; Kaya, Fatma Nur; AAI-6642-2021
2013-02The effects of levobupivacaine infiltration on post-tonsillectomy pain relief in adults: A single-blinded, randomized, and controlled clinical studyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-7684-4600; Kasapoǧlu, Fikret; Demir, Uygar Levent; Kaya, Fatma Nur; Çetin, Yaser Said; Yavaşçaoǧlu, Belgin; AAG-9356-2021; AAI-7914-2021; AAI-3877-2021; AAI-8213-2021; 56254721200; 56868421800; 7003619647; 57202732676; 6602742300
2012-03The effects of preanesthetic, different two single-doses dexmedetomidine on the onset time of rocuroniumUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Yıldırım, Arzu; Kaya, Fatma Nur; Yavaşçaoğlu, Belgin; Başağan-Moğol, Elif
2012-03The effects of preoperative single-dose gabapentin on postoperative pain after inguinal hernia surgery under spinal anesthesiaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Kaymak, Serdar; Kaya, Fatma Nur; Kutlay, Belgin Yava Cao Lu Oya; AAI-8213-2021
2006Efficacy of antiseptic-impregnated catheters on catheter colonization and catheter-related bloodstream infections in patients in an intensive care unitUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-4820-2288; Osma, Selcan; Kahveci, Ferda; Kaya, Fatma Nur; Akalın, Halis; Özakın, Cüneyt; Yılmaz, Emel; Kutlay, Oya; AAI-8213-2021; AAG-9356-2021
2011-01-27Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemi için bilinçli sedasyon uygulamasında propofol ile deksmedetomidinin hemodinami ve kognitif fonksiyonlara etkisinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Ceylan, Gürkan; Yavaşcaoğlu, Belgin; Korfalı, Gülsen; Kaya, Fatma Nur; Moğol, Elif Başağan; Türker, Gürkan
2009-09-25Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Yavaşcaoğlu, Belgin; Kaya, Fatma Nur; Özcan, Berin; Uzunalioğlu, Semiha; Güven, Tahir; Yazıcı, Şule; Ocakoğlu, Gökhan
2007-09Esmolot pretreatment reduces the frequency and severity of pain on injection of rocuroniumUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; Yavaşçaoğlu, Belgin; Kaya, Fatma Nur; Özcan, Berin; AAG-9356-2021; AAI-7914-2021; AAI-8213-2021; 6602742300; 7003619647; 6603825848
2005-05-25Evde mekanik ventilasyon uygulamasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Kaya, Fatma Nur; Kahveci, Ferda; Kutlay, Oya
2016-09Extracorporeal membrane oxygenation to support whole lung lavage in a patient with pulmonary alveolar proteinosisUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0003-0684-0900; 0000-0002-1190-6831; Kaya, Fatma Nur; Bayram, Ahmet Sami; Kıraç, Ferit; Basağan, Elif Moğol; Gören, Suna; CXE-4995-2022; ABB-7580-2020; FFR-7261-2022; EMB-1552-2022; AAI-3551-2021
2009Gabapentinin spinal anestezide postoperatif analjezik etkisiKaya, Fatma Nur; Kaymak, Serdar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020Genel anestezi uygulamasında hastaların STOP-Bang skorları ile uyku apne riskinin belirlenerek postoperatif komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiKaya, Fatma Nur; Doruk, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2014-01-02Iliohypogastrictilioinguinal nerve block in inguinal hernia repair for postoperative pain management: Comparison of the anatomical landmark and ultrasound guided techniquesUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Resüsitasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-3019-581X; 0000-0002-6503-8232; Demirci, Abdurrahman; Efe, Esra Mercanooğlu; Türker, Gürkan; Gurbet, Alp; Kaya, Fatma Nur; Anıl, Ali; Çimen, İlker; AAI-8213-2021; AAI-6642-2021; A-7994-2018; 55898600900; 36176073500; 7003400116; 35618853300; 7003619647; 55899362600; 56805084200