Browsing by Author Karadaş, Cağfer

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-01-11Abbâd b. Süleymân'ın bazı kelâmî görüşleri: Bilgi teorisi, ulûhiyyet ve nübüvvetKaradaş, Cağfer; Sarıca, Abdulkerim İskender; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2016-09-22Ali el-Kari'nin el-Meşrebü'l-Verdi fi Mezhebi'l-Mehdi adlı eseri ve Mehdi'nin mezhebine dair analiziKaradaş, Cağfer; Al-Bayatı, Mohammed Maaroof; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1993Ali el-Karî’nin hayatı, selef akidesine dönüş çabası ve eserleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
1993Ali el-Karî’nin Şia’nın tekfir edilemiyeceğine dair iki risalesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2011-10-18Arnavut alimleri ve akaid eserleriKaradaş, Cağfer; Shehu, Asllan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2007Cemâleddin el-Kâsımî'ye göre isbât-ı vâcibKaradaş, Cağfer; Muhammed, Kadir Recep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı.
2006Dâvûd-İ Kayserî ve genel hatlarıyla düşüncesiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2010-03-10Ebû'l-Mûin en-Nesefî'de peygamberlik ve mûcizeKaradaş, Cağfer; Çakır, Alim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2004Ebü'l-Muîn En-Nesefî'nin fiilî sıfatlar anlayışıKaradaş, Cağfer; Mavil, Hikmet Yağlı; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2008Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye göre Allah ve mekânUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Muhammed, Kadir Recep; Karadaş, Cağfer
2001Ebü’n-Necib Suhreverdî ve itikadî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2011-10-17Ekmelüddîn Bâbertî ve kelâm ilmindeki yeriKaradaş, Cağfer; Muhammed, Kadir Recep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1994Hadisciler, kelamcılar ve sufilerin hadis anlayışlarına iki örnekUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2009İbn Hazm ve Eş’arilik eleştirisiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2000İmam rabbânî ve itikadî görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2009İnsana tanınan üç ilahî imkan: Fıtrat-işaret-hidayetUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2007İslâm kelâmında kozmolojik delil (hudûs - imkân)Karadaş, Cağfer; Kılavuz, Ulvi Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
1999İsmail Hakki Bursevî’nin itikadı görüşleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karadaş, Cağfer
2008Kabir hayatı ve Arnavutluk'ta âhiret anlayışıKaradaş, Cağfer; Kulla, Florida; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
2020-04-22Kelâm ilminde gayb âlemiKaradaş, Cağfer; Gün, Faruk; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.; 0000-0002-7671-7671