Browsing by Author Köten, Akif

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
1998Ali bin Hucr el-Mervezi hayatı ve hadis cüz`üKöten, Akif; Gürkan, Nuri; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1995Bezzar'ın Kitabu's-Salat Alen-Nebi adlı eseriKöten, Akif; Sancar, Murat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1997Ebu`l-Cehm el-Ala b.Musa ve Hadis Cüz'üKöten, Akif; Ceylan, Süleyman; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1997El-Hatib el-Bağdadi'nin el-Fevaidül-Müntehabe es-Sıhah ve`l Garaib adlı eseriKöten, Akif; Boşal, Abdulkadir; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2008Evâil türü rivayetlerin hadis ilmine katkısıKöten, Akif; Orhan, Zeynep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1994Hadis edebiyatında müstedreklerin yeri ve el-Hakim'in el Müstedrek'iKöten, Akif; Tozlu, İbrahim; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2002Hadis yazım kurallarıKöten, Akif; Kılavuz, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2012-12-20Hadislerde hayırlılık kavramıKöten, Akif; Hasar, Faik; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2002Hadislerde merhamet kavramıKöten, Akif; Ardıç, Bilal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1997Hz. Muhammed (S.A.S.)'e yöneltilen sorular ve cevaplarıKöten, Akif; Barış, Cemal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1996Hz. Peygamber'in (sav) istişareleriKöten, Akif; Aslan, Recep; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1997Hz. Peygamber'in sünnetinde çevreKöten, Akif; Taşbilek, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2015-11-04İbn Kuteybe'nin Uyûnü'l-Ahbâr'ındaki hadislerin tahric ve tenkîdiKöten, Akif; Günaydın, Tuğçe; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1998İftirak hadisleri'nin tahric, tahkik ve yorumuKöten, Akif; Eren, Abdullah; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
1998Kadı iyaz, hayatı, eserleri ve eş-Şifâ'sının özellikleriUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Köten, Akif
2016-08-05Medine hâricinden gelenlerin Esbâb-ı Vürûd'a etkileriKöten, Akif; Doğanay, Ramazan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.