Browsing by Author Hakyemez, Bahattin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle endovasküler stent tedavisi uygulanmış olgularda erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlarHakyemez, Bahattin; Orcan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2005-12-16Düşük-evre gliomdan yüksek evre glioma progresyon: konvansiyonel, perfüzyon mr ve mr spektroskopi bulgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Bölümü.; Hakyemez, Bahattin; Doğan, Nurullah; Bekar, Ahmet; Parlak, Müfit
2017Endovasküler yolla tedavi edilen intrakraniyal arteriyovenöz malformasyon ile takipli olgularda ethylene-vinyl alcohol copolymer (ONYX ®) ve bırakılabilir mikrokateter yapılan tedavilerin başarı ve komplikasyon oranlarının değerlendirilmesiHakyemez, Bahattin; Özpar, Rifat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2018Glial beyin tümörlerinin evrelendirilmesinde T1 ağırlıklı kontrast ajanı bolus izleme tekniği ile elde olunan perfüzyon manyetik rezonans görüntülemenin rolü: Glial tümörün moleküler belirteçleri ile retrospektif korelasyonuHakyemez, Bahattin; Öztürk, Kerem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2013Glial tümörlerde perfüzyonun arteriyel spin işaretleme ile değerlendirilmesi ve dinamik suseptibilite kontrast yöntemi ile karşılaştırılmasıHakyemez, Bahattin; Cebeci, Hakan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2014Glial tümörlerin susceptlblllty welghted lmaglng (SWI) tekniği kullanılarak gradelendirilmesi, perfüzyon MR ve patolojik grade ile karşılaştırılmasıHakyemez, Bahattin; Aydın, Ömer; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2011İntrakranial beyin tümörlerinde radyoterapi sonrası rekürrens ile radyasyon nekrozu ayrımında BT-perfüzyonun yeriHakyemez, Bahattin; Yıldırım, Onur; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2011Kolesteatom ile kronik otitis media ayrımında difüzyon MR, dinamik kontrastlı MR ve T2 relaksasyon zamanı ölçümünün yeriHakyemez, Bahattin; Ünal, Demet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2017Malign biliyer obstrüksiyonlu hastalarda perkütan biliyer drenaj (internal-eksternal) yöntemi ile enfeksiyon sıklığı arasındaki ilişkinin araştırılmasıHakyemez, Bahattin; Öngen, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2010Malign ve benign vertebral kırıkların tedavisinde perkütan vertebroplastiHakyemez, Bahattin; İnecikli, Mehmet Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2016Multivoksel fosfor mr spektroskopinin 3T manyetik alanda intrakranial tümörlerde kullanımıHakyemez, Bahattin; Ökeer, Emre; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2004-11-17Parasellar yerleşimli rüptüre dermoid kist: konvansiyonel, FLAIR ve difüzyon-ağırlıklı MRG bulgularıHakyemez, Bahattin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Akan, Özlem; Erdoğan, Cüneyt; Parlak, Müfit
2013-01-21Perkütan transhepatik bilier drenaj girişimlerinde ultrason eşliğinde yapılan torasik paravertebral bloğun ağrı kontrolündeki etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Eygi, Elif; Erdoğan, Cüneyt; Sığırlı, Deniz; Hakyemez, Bahattin; Özkumit, Özlem; Türker, Gürkan
2009-02-17Portal hipertansiyonla birlikte splenik arter anevrizmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Gökalp, Gökhan; Erdoğan, Cüneyt; Hakyemez, Bahattin
2020-07-08Relapsing remitting multipl skleroz hastalarında ekstrakraniyal ve intrakraniyal venöz yapıların doopler sonografi, kraniyal mr venografi ve selektif venografi ile değerlendirilmesi ve sağlıklı kontroller ile karşılaştırılmasıÖksüz, Emine Kaygılı; Taşkapılıoğlu, Özlem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-6752-1519; 0000-0002-3425-0740; 0000-0001-6739-8605; Turan, Ömer Faruk; Hakyemez, Bahattin; Demir, Aylin Bican
2013Stent hücre geometrisinin karotis stentleme sonuçlarına etkisiHakyemez, Bahattin; Alparslan, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2019Stentle yapılan intrakranial anevrizmaların endovasküler tedavisinde klopidogrel ile prasugrelin klinik ve radyolojik sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesiHakyemez, Bahattin; Kır, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2006-05-30Subakut evre subaraknoid kanamanın tanısında kontrastsız BT ve farklı MR sekanslarının karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Balban, Melissa; Topal, Naile Bolca; Hakyemez, Bahattin; Oruç, Esra; Parlak, Müfit
2010Temporal lob epilepsili olgularda insular korteksin epileptik odağın saptanmasında katkısı ve hipokampusun lateralizasyondaki öneminin spektroskopik MR ve PET/BT bulgularıyla araştırılmasıHakyemez, Bahattin; Çavuşoğlu, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
2011-03-23Uyku apneli hastalarda CPAP tedavisi sonrasında serebral metabolizmanın değerlendirilmesiErdoğan, Beril; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Coşkun, Funda; Karadağ, Mehmet; Gökalp, Gökhan; Hakyemez, Bahattin; Aydın, Birgü; Cangür, Şengül; Ursavaş, Ahmet; Erdoğan, Cüneyt; Kırlı, Selçuk; Ege, Ercüment