Browsing by Author Gül, Mutlu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-08-18Ali b. el-Medînî'nin İlelü'l-hadîs ve Ma'rifetü'r-ricâl ve't-târîh adlı eserinin hadis ilmi açısından değerlendirilmesiGül, Mutlu; Angay, Mehmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.; 0000-0001-6212-5413
2019-08-19‘Allah’ım ona kitabı ve hikmeti öğret’ hadisi çerçevesinde Abdullah B. Abbâs’ın hadis ilmindeki yeriGül, Mutlu; Sayılgan, Abdurrahman; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2019-07-18Batıda hadise dair kaleme alınan Almanca akademik çalışmalarGül, Mutlu; Korkut, Nurdan Deveci; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2012Fıkhî hadislerin rivayet özellikleri bağlamında “velisiz nikâh olmaz” hadisinin tahrîc ve tenkîdiUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Karacabey, Salih; Gül, Mutlu
2020-08-17Gayb ve fiten hadisleri çerçevesinde Medine-i MünevvereGül, Mutlu; Gürbüz, Hatice; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.; 0000-0002-9711-1553
2019-01-17Hadis ilminde sülâsiyyât geleneği ve Muhammed Şâh Balıkesirî'nin "Şerhun Alâ Sülâsiyyâti'l-Buhârî" isimli eserinin incelenmesiGül, Mutlu; Divani, Muhammet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2018-06-27Hadis ilminde teşeddüd ve tesâhül (Cerh-ta'dîl ve hadislerin tahammül ile edâsında)Gül, Mutlu; Dinçer, Ahmet Yasin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2016Hadislerin ma‘nen rivayeti bağlamında çocuk ve ilk gençlik edebiyatında siyerin kurgusal anlatımıUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Gül, Mutlu
2014-09-11Hanefî usûlünde hadis tenkidiKaracabey, Salih; Gül, Mutlu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2019-01-16İbnü'n-Nefîs'in el-Muhtasar fî İlm-i Usûli'l-hadisi'n-Nebevî adlı eseriGül, Mutlu; Şenol, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
2006İslam Hukukunda kapkaçDöndüren, Hamdi; Gül, Mutlu; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-05-29Kudûrî’nin (ö. 428/1037) Tecrîd adlı eserinde isnada dair değerlendirmelerUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; 0000-0002-9431-6940; Gül, Mutlu