Browsing by Author Gökçe, Feyyat

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-03Behaviour of Turkish elementary school principals in the change process: An analysis of the perceptions of both teachers and school principalsUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gökçe, Feyyat; AAI-7231-2021; 26028840900
2021-06-25Eğitim sistemlerinin amaçlarının gerçekleşme durumuna ilişkin beklenti ve gözlem düzeylerinin incelenmesiGökçe, Feyyat; Polat, Gülşah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
2010-04-01Etkili okulun bileşenleri: Bursa İli örneğiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Gökçe, Feyyat; Kahraman, Pınar Bağçeli
2014-03-31Evaluation of educational outputs in cognitive and affective domainsUludağ Üniversitesi.; Gökçe, Feyyat
2022-01-28Geçmişten günümüze yönetsel metinlerde liderlik: Orhun yazıtları, Siyasetname ve Nutuk'un eğitsel liderlik bağlamında değerlendirilmesiGökçe, Feyyat; Acar, Ayşegül Kurt; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0002-9537-5061
2011-08-01İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre öğretmenlerin motivasyon düzeyleriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Gökçe, Feyyat
2022-01-27İlkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlerin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin görüşlerin belirlenmesi; Bursa ili örneğiGökçe, Feyyat; Kumbasar, Çeşminaz Şafak; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0003-3757-4131
2019-07-05İlkokullardaki okul yöneticilerinin Mintzberg’in yönetici rollerini yerine getirme düzeylerinin hesap verebilirlik açısından değerlendirilmesiGökçe, Feyyat; Terzioğlu, Cem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
2009-01İlköğretim okulu öğretmenlerinin takım rolleri (öğretmenlerin belbin’in takım rollerini algılama düzeyleri)Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gökçe, Feyyat; AAI-7231-2021; 26028840900
2006İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin bir inceleme (İstanbul ili örneği)Gökçe, Feyyat; Andırıcı, Özgür; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
2004İşletmelerde staj yapan teknik ve Anadolu teknik lisesi bilgisayar (Yazılım-donanım) bölümü öğrencilerinin staj çalışmalarının değerlendirilmesi (Bursa ili örneği)Gökçe, Feyyat; Aydın, Ayşen; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
2019-07-08Köy enstitülerinden mezun öğrencilerin enstitülerin eğitim programıyla ilgili görüşleri: Bursa örneğiGökçe, Feyyat; Kubat, Ebru; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı.
2022-01-28Okul müdürlerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile Mintzberg’in yönetici rolleri arasındaki ilişkiGökçe, Feyyat; Erdoğan, Ertuğrul; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.; 0000-0001-8273-913X
2021-06-09Okul yöneticilerinin, değişme sürecinde değişme ile başa çıkmaya yönelik gösterdikleri yönetsel davranışlarGökçe, Feyyat; Evliyaoğlu, Ahu Tamdoğan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
2004Okulda değişmenin yönetimiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gökçe, Feyyat
2012Opinions of teachers and parents about time spent by students at school, lesson hours, break times, holidays and school termsUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gökçe, Feyyat; AAI-7231-2021
2019-07-05Ortaöğretim kurumlarındaki okul müdürlerinin vizyoner liderlik davranışları ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik davranışları arasındaki ilişkiGökçe, Feyyat; Deneri, Saadettin; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı.
2012-04-01Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi örneği)Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Gökçe, Feyyat; Sezer, Gönül Onur
2010-08-01Öğretmen ve öğrencilerin gösterdikleri davranışların kaliteli eğitim açısından değerlendirilmesi (Denetçi görüşleri)Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.; Gökçe, Feyyat