Browsing by Author Demirbaş, Tolga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-10-20Accountability through the annual reports of state universities in TurkeyEngin, Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Demirbaş, Tolga
2015-11Belediyelerde performans denetimi ve Türkiye'deki durumun değerlendirilmesiDemirbaş, Tolga; Engin, Rıdvan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
2020-06-16Devlet üniversitelerinde stratejik planların stratejik planlama kılavuzuna uygunluğunun incelenmesiDemirbaş, Tolga; İlhan, Cangül Ece; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
2006-11-23Kamu harcama yönetimi bağlamında orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye açısından değerlendirilmesiAltuğ, Figen; Demirbaş, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
2017-05-09Mahalli idare düzeyinde mali kuralların incelenmesiUludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Demirbaş, Tolga
2012Mükelleflerin e-vergileme sistemini benimsemelerini etkileyen faktörlerin analizi: Bursa araştırmasıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Demirbaş, Tolga; Gerçek, Adnan; Giray, Filiz; Yüce, Mehmet; Oğuzlar, Ayşe
2000Performans denetimi, sayıştay ve Türkiye'deki durumunun değerlendirilmesiAltuğ, Figen; Demirbaş, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2020-03-12Sosyal belediyecilik anlayışının benimsenmesi: Bursa Büyükşehir Belediyesi örneğiDemirbaş, Tolga; Şahin, Hava; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
2014-08-19Türkiye'de belediye şirketleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin mali açıdan değerlendirmesiDemirbaş, Tolga; Güneş, Vuslat; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
2019-09-30Türkiye'de düzenleyici ve denetleyici kurumların hesap verme yükümlülüğünün değerlendirilmesiDemirbaş, Tolga; Kırbaş, Ayşe Nazlıcan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
2022-03-18Ulusal bütçe sürecine vatandaş katılımını belirleyen faktörlerin ampirik analiziDemirbaş, Tolga; Güneş, Vuslat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.; 0000-0001-8201-6847
2011Using web sites to improve fiscal transparency: The case of Turkish municipalitiesUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; 0000-0002-4994-4630; Demirbaş, Tolga; AAG-7300-2021; 56111294200
2019-08-20Uygulayıcıların bakış açısıyla devlet üniversitelerinde performans esaslı bütçeleme deneyiminin incelenmesiDemirbaş, Tolga; Kazan, Mert; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.