Browsing by Author Coşkun, Necdet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19901,2,3,4 - tetrahidroizokinolin türevlerinin sentezleri ve bazı araürünlerin kimyasal özelliklerinin araştırılmasıSümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1992-04-121,2,3,4-tetrahidro-4-fenilizokinolin-3-on, fenili zokinolinyum, ... -imidazolin-N-oksid ve 5-6-dihidro-4H-1,2,5 oksadiojin bileşiklerinin sentezleri ve özelliklerinin araştırılması.Sümengen, Doğan; Coşkun, Necdet; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
20051-sübstitüe tetrahidroizokinolinlerin sentezleri ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Tunçman, Selen; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2004-10-154-Arilizokinolinyum perklorat'ların ve 4-arilizokinolin-1-on'ların sentezi ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Kızılkuşak, Yunus Tolga; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2019-11-15Amino asitler ile 1,4-disübstitüe imidazol bileşiklerinin sentezi ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesiCoşkun, Necdet; Gümeçoğlu, Nurşen; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0002-9054-1585
2011-11-11An efficient catalytic method for fulvene synthesisErden, İhsan; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı.; Coşkun, Necdet; 53871022700
2006-06-28Asiklik nitronların bazı dipolsevenlerle 1,3-dipolar halkakatılma reaksiyonlarının incelenmesiCoşkun, Necdet; Öztürk, Aylin; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2005-01-11Bazı kinazolin türevlerinin sentezleri ve özelliklerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Çetin, Meliha; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2019-09-19Bazı knoevenagel reaksiyon ürünlerinin eldesi ve hazır kalıplama bileşenlerinin (SMC) yüzey gerilimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesiCoşkun, Necdet; Tez, Anıl; Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.; 0000-0001-9702-8349
1999Beckmann fragmentation of diphenylcarbamoylated N-aryldiphenacylamine dioximes. New method for the synthesis of imidazooxadiazolonesUludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Tat, Fatma Tirli; Güven, Özden Özel
2012-07-24Bis-imidazol-Pd(II)-asetat komplekslerinin sentezi ve heck reaksiyonundaki uygulamalarıCoşkun, Necdet; Kaplan, Gökhan; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2009Cis-(-)-menthyl phenylglycidates in the asymmetric synthesis of taxol side chainEr, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı.; Coşkun, Necdet; 7004177880
2005-08Crystallographic and conformational analysis of 2-methyl-3-(2-nitro-phenyl)-4-phenyl-[1,2,4]oxadiazolidin-5-oneKarabıyık, Hasan; Aygün, Muhittin; Kazak, Canan; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; 7004177880
2006Cycloaddition of acyclic nitrones with phenyl isocyanate: Synthesis and ring-opening reactions of 1,2,4-oxadiazolidin-5-onesUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Parlar, Aydın; 7004177880; 8937610400
2000-04-05Çeşitli oksimlerin geçiş metalleri ile yaptıkları komplekslerin incelenmesiCoşkun, Necdet; Berber, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
1999-10-01Direct conversion of aldehydes into nitriles via O-phenylcarbamoylated aldoximesUludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Arıkan, Nevin; AAH-6337-2021
2000-07-08The first examples of di- and cis triaryl-3a,4,5,6-tetrahydroimidazo[1,5-b]isoxazoles and their ring-opening reactionsGüven, Özden Özel; Ülkü, Dinçer; Arıcı, Cengiz; Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; Coşkun, Necdet; Tat, Fatma Tirli
2001-06-22The first regio-and diastereoselective synthesis of homochiral perhydroimidazoisoxazoles via the 1,3-dipolar cycloaddition of imidazoline 3-oxides with (1S)- (-)-beta-pineneGüven, Özden Özel; Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.; G-6068-2013; Coşkun, Necdet; Tat, Fatma; 0000-0002-8602-4382; 7004177880; 7801421136
2008-11-18Halka-zincir-halka tautomerik dinamik kombinatoryal kütüphane sentezlerinde lineer serbest enerji ilişkilerinin araştırılmasıCoşkun, Necdet; Aksoy, Çağdaş; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
2009-06-24An imidazolidin-1-ol, nitrone and oxadiazinane ring-chain-ring tautomeric dynamic combinatorial libraryUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı.; Coşkun, Necdet; Aksoy, Çağdaş; 0000-0002-4831-934X; 7004177880; 55965836700