Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-10-14Clinicopathologic features and genetic characteristics of the BRCA1/2 mutation in Turkish breast cancer patientsEskiler, Gamze Güney; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0002-3820-424X; 0000-0001-7904-883X; 0000-0002-3760-9755; 0000-0003-4913-3616; 0000-0002-3316-316X; 0000-0002-1619-6680; 0000-0002-9732-5340; Çeçener, Gülşah; Takanlou, Leila Sabour; Takanlou, Maryam Sabour; Egeli, Ünal; Aksoy, Seçil; Ünal, Ufuk; Tezcan, Havva; Eryılmaz, Işıl Ezgi; Gökgöz, Mustafa Şehsuvar; Tunca, Berrin; Çubukçu, Erdem; Evrensel, Türkkan; Çetintaş, Sibel; Taşdelen, İsmet; GGI-6227-2022; EAS-6830-2022; GYU-0252-2022; EWY-5692-2022; ETP-1691-2022; EOI-5652-2022; EBN-1186-2022; 6508156530; 57211585974; 57211582304; 55665145000; 57193933334; 57211584917; 57211580953; 57189380840; 57203870909; 6602965754; 53986153800; 6603942124; 6505881756; 9637821500
2021-12-02CyberKnife sisteminde IRIS ve MLC tabanlı kolimatörler için beyin metastazlı olgularda SRT tedavi planlarının dozimetrik karşılaştırmasıBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0002-8034-2507; 0000-0002-4483-9284; 0000-0002-0022-1140; 0000-0001-9445-2208; 0000-0003-0150-8052; 0000-0003-2224-9248; 0000-0003-1637-910X; 0000-0001-5380-5898; Tosun, Mehmet; Çetintaş, Sibel Kahraman; Kılıç, Hidayetül Mediha; Zorlutuna, Metin; Kahraman, Arda; Altay, Ali; Kurt, Meral; Abakay, Candan Demiröz
2021-11-02Erken evre meme kanserli hastalarda hızlandırılmış kısmi meme ışınlamasında VMAT-CyberKnife sanal tedavi planlarının incelenmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0002-0022-1140; 0000-0002-4483-9284; 0000-0002-8034-2507; 0000-0001-9445-2208; 0000-0003-4697-8234; 0000-0003-1637-910X; 0000-0001-5380-5898; Kılıç, Hidayetül Mediha; Çetintaş, Sibel Kahraman; Tosun, Mehmet; Zorlutuna, Metin; Tunç, Sema Gözcü; Kurt, Meral; Abakay, Candan Demiröz
2023-03-16Glioblastoma multiforme tanılı olgularımızda sağkalım ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi: retrospektif çalışmaBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-4816-5798; 0000-0003-1441-3394; 0000-0002-9732-5340; 0000-0003-4140-5955; Sarıhan, Süreyya; Aslan, Gürkan Gurbay; Evrensel, Türkkan; Kocaeli, Hasan
2020-06-17İmmunoterapi ve radyoterapi kombinasyonuBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-4816-5798; Sarıhan, Süreyya
2020-03-20Küçük hücreli dışı akciğer kanserli kranial metastaz gelişen olgularda metastazektomi yapılan ve sistemik tedavi alan hastaların retrospektif değerlendirilmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Deligönül, Adem; Bekar, Ahmet; Melek, Hüseyin; Çubukçu, Erdem; Sarıhan, Süreyya; Şahin, Ahmet Bilgehan; Evrensel, Türkkan
2022Metastatik endometrioid endometrial karsinom hastalarında tedavi seçeneklerinin sağkalım üzerine etkisiOcak, Birol; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0002-7846-0870; 0000-0001-5380-5898; 0000-0001-8575-5477; 0000-0001-9255-2475; 0000-0003-4851-7036; 0000-0003-1591-3323; 0000-0003-1460-6524; 0000-0002-3669-6391; 0000-0002-0070-0889; 0000-0002-9732-5340; Şahin, Ahmet Bilgehan; Abakay, Candan Demiröz; Sali, Seda; Dakiki, Bahar; İşlek, Gizem; Caner, Burcu; Özerkan, Kemal; Deligönül, Adem; Çubukçu, Erdem; Evrensel, Türkkan
2022-10-12Parsiyel meme ışınlamasında CyberKnife sisteminde farklı kolimatörlerle elde edilen stereotaktik meme radyoterapisi sanal planlarının karşılaştırılması: Retrospektif çalışmaBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0003-4165-7028; 0000-0002-4483-9284; 0000-0003-1637-910X; 0000-0001-5380-5898; 0000-0003-0150-8052; 0000-0003-0150-8052; 0000-0001-9353-7939; 0000-0001-5959-880X; Sarıbaş, Öznur; Çetintaş, Sibel Kahraman; Kurt, Meral; Abakay, Candan Demiröz; Kahraman, Arda; Altay, Ali; İrem, Zenciye Kıray; Özbek, Tülay
2019-05-17Serviks kanseri radyoterapisinde kullanılan radyoterapi tekniklerinin farklı foton enerjilerinin karşılaştırılmasıİbicioğlu, Burcu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Turan, Abdulhamit; Cura, Ece Ayfer; Tunç, Sema Gözcü; Abakay, Candan Demiröz; Cetintaş, Sibel Kahraman; Kurt, Meral; Kıray, Zenciye
2020-07-02Treatment outcomes of metastasis-directed treatment using(68)Ga-PSMA-PET/CT for oligometastatic or oligorecurrent prostate cancer: Turkish Society for Radiation Oncology group study (TROD 09-002)Hürmüz, Pervin; Önal, Cem; Özyiğit, Gökhan; İğdem, Şefik; Atalar, Banu; Sayan, Haluk; Akgün, Züleyha; Özkök, Hale Başak; Selek, Uğur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Kurt, Meral; FFQ-3211-2022; 8843050600
2022-09-12Volümetrik ark tedavi (VMAT) tekniği kullanarak tüm vücut ışınlaması ve tüm kemik iliği ışınlamasının dozimetrik karşılaştırılmasıYeşil, Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; 0000-0001-5959-880X; 0000-0001-5380-5898; 0000-0003-1637-910X; 0000-0002-4483-9284; 0000-0003-2224-9248; 0000-0003-0150-8052; 0000-0003-4165-7028; Özbek, Tülay; Abakay, Candan Demiröz; Kurt, Meral; Çetintaş, Sibel Kahraman; Altay, Ali; Kahraman, Arda; Sarıbaş, Öznur