Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Acil cerrahi girişim uygulanan geriatrik hastalarda preoperatif kırılganlık ve malnütrisyonun postoperatif takip, tedavi ve hastane yatış süresine etkisiGirgin, Nermin Kelebek; Kaya, Ercan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2023Akciğer rezeksiyonu sonrası postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimini etkileyen risk faktörleri: Retrospektif değerlendirmeKaya, Fatma Nur; Candemir, Muhammed Musa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2022Anesteziyoloji ve reanimasyon hekimlerinin kırılganlık ve kırılganlık testleri hakkında bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesiTürker, Yunus Gürkan; Akesen, Selcan; Yurttaş, Ceren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2021Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ameliyathanesinde karşılaşılan zor hava yolu vakalarının retrospektif incelenmesiBilgin, Hülya; Akesen, Selcan; Alemdar, Didem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2021Covid-19 pandemisi sürecinin anesteziyoloji ve reanimasyon hekimlerinin depresyon, anksiyete ve stres seviyeleri ile çalışma ve sosyal hayatlarına olan etkisinin değerlendirilmesiMoğol, Elif Başağan; Soylu, Nuri Burkay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020-03-04Deliryumun değerlendirilmesinde sık kullanılan ölçüm araçlarının incelenmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Erbay, Öznur; Girgin, Nermin Kelebek
2021Erektör spina düzlem bloğu ile rektus kılıf bloğunun intraoperatif ve postoperatif etkinliklerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Salman, Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2021Erişkin yoğun bakım ünitesinde perkütan gastrostomi uygulamaları: Retrospektif bir analizKahveci, Ferda; Alnawajha, Abeldalazeze; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020Genel anestezi uygulamasında hastaların STOP-Bang skorları ile uyku apne riskinin belirlenerek postoperatif komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiKaya, Fatma Nur; Doruk, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2018Kardiyopulmoner resüsitasyon başarısını etkileyen faktörlerin retrospektif olarak incelenmesiGören, Suna; Kumru, Nuh; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2018Koroner arter bypass greftleme cerrahisinde uzak iskemik önkoşullamanın perioperatif kardiyak ve renal fonksiyonlar üzerine etkisiMoğol, Elif Başağan; Argadal, Elif Kaya; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020Kritik hastanın radyodiagnostik tetkikler için transportu: Tedaviye etkileri, komplikasyonlar ve maliyetGirgin, Nermin Kelebek; Oğur, Suat Yılmaz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020-03-30Laparaskopik nefrektomide ağrı kontrolünde transvers abdominis plane (TAP) blok etkinliğinin retrospektif olarak incelenmesiAltın, Suat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Akesen, Selcan; Yavaşcaoğlu, Belgin
2021Laparoskopik nefrektomi planlanan hastalarda ultrasonografi eşliğinde yapılan erektör spina plan bloğu ile transversus abdominis plan bloğu uygulamasının perioperatif analjezik etkinliklerinin karşılaştırılmasıGören, Suna; Özfırat, Nevzat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020-11-02Laringeal mask airway kullanımı ile ilgili komplikasyonların prospektif olarak değerlendirilmesiUran, İsa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-9518-541X; 0000-0003-3214-7528; 0000-0001-6639-5533; 0000-0002-2655-9844; Akesen, Selcan Yerebakan; Moğol, Elif; Bilgin, Hülya; Kaya, Fatma Nur
2022Lobektomi uygulanan akciğer kanserli hastalarda preoperatif nütrisyonel değerlendirmenin peroperatif ve postoperatif sürece etkisiGirgin, Nermin Kelebek; Akesen, Selcan; Eğilmez, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020-08-25Pediyatrik kaudal anestezi uygulamalarının değerlendirilmesi: ulusal anket çalışmasıTopal, Ümit Hüseyin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-9518-541X; 0000-0002-3980-4415; Akesen, Selcan Yerebakan; Yavaşcaoğlu, Belgin
2021-04-14Postoperatif ağrı kontrolünde preemptif ve postoperatif tek doz tenoksikam uygulamasının etkinliğinin karşılaştırılmasıBalkaya, Ayşe Neslihan; Ata, Filiz; Karaca, Ümran; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-2655-9844; Kaya, Fatma Nur
2022Rektus kılıf bloğu ile transversus abdominis düzlem bloğu’nun intraoperatif ve postoperatif etkinliklerinin prospektif karşılaştırılmasıYavaşcaoğlu, Belgin; Ülker, Ozan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2020Santral venöz kateter uygulamalarında yerleşim yerinin doğrulanmasında yöntemlerin karşılaştırılmalı incelenmesiİşçimen, Remzi; Öztürk, Mesut; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.