Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Aktif kemoterapi alan hastalarda ağrının ve ağrı tedavisinin değerlendirilmesi anketiÇubukçu, Erdem; Şeviker, Kürşat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
-Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli yapılan hematolojik maligniteli olgularda CMV reaktivasyonunun retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Erdem, Muhammet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılan hematolojik maligniteli hastalarda kronik kutanöz graft-versus-host hastalığı gelişenlerin retrospektif incelenmesiÖzkocaman, Vildan; İpek, Fatma Doğan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Allojeneik kemik iliği nakil hastalarında post-transplant dönemde hemorajik sistit vakalarının dağılımı ve tedavi şeklinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Anaç, İsmail; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Behçet hastalarında demografik, klinik ve paraklinik özelliklerin retrospektif değerlendirilmesiPehlivan, Yavuz; Özdemir, Zeliha Kübra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Böbrek biyopsisi ile paraprotein ilişkili böbrek tutulumu tespit edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesiOruç, Ayşegül; Erdem, Vijdan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Böbrek nakli alıcılarında diyaliz giriş yolunun graft fonksiyonları üzerine etkisinin retrospektif incelenmesiErsoy, Alparslan; Odman, Hikmet Utku; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Böbrek nakli alıcılarında üriner traktüs enfeksiyonlarının retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Özçelik, Ender Eren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Böbrek nakli öncesi immünsupresif tedavinin nakil sonrası medikal komplikasyonlara etkisinin retrospektif değerlendirilmesiYıldız, Abdülmecit; Boz, Saide Elif Güllülü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Böbrek nakli sonrasında görülen malignitelerin retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Çelik, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018-10-25Dapagliflozin kullanan diyabetik hastalarda serum elektrolit değerlerinin 6 aylık değişimini gösteren tek merkez gerçek klinik deneyim verileriBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.; Çalapkulu, Murat; Cander, Soner; Gül, Özen Öz
2019Gastrointestinal stromal tümörlerin demografik ve klinik özelliklerinin retrospektif değerlendirilmesiDeligönül, Adem; Çamcı, Nihal Yücel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Herediter trombofili hastalarında tromboz ataklarının retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Taşçı, Reşat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında hastalık şiddeti ile fekal kalprotektin düzeyi arasındaki ilişkinin retrospektif olarak değerlendirilmesiGülten, Macit; Korkmaz, Özlem Melis; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021İnterstisyel akciğer hastalığı ile yönlendirilen hastaların romatolojik değerlendirme sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesiPehlivan, Yavuz; Kamburoğlu, Aynur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Kemoterapiye dirençli metastatik kolorektal kanserli hastalarda Regorafenib'in etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesiDeligönül, Adem; Tezcan, Tevfik Çağıl; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Kronik lenfositer lösemi hastalarının retrospektif olarak değerlendirilmesiAli, Rıdvan; Mehtiyev, Mirmehdi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (skuamöz hücreli karsinom) neoadjuvan kemoterapi alan hastalarda radyolojik ve patolojik parametrelerin nüks ve sağ kalım ile olan ilişkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesiDeligönül, Adem; Erkan, Buket; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020-03-24Malign peritoneal mezotelyoma hastalarının retrospektif değerlendirilmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.; Ocak, Birol; Şahin, Ahmet Bilgehan; Dakiki, Bahar; Odman, Hikmet Utku; Deligönül, Adem; Çubukçu, Erdem; Evrensel, Türkkan
2019Metastatik kastrasyon rezistan prostat kanserinde docetaksel tedavisi sonrası uygulanan kemoterapi rejimlerinin etkinlik ve yan etki profillerinin retrospektif olarak değerlendirilmesiÇubukçu, Erdem; Öztop, Hikmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.