Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20222011-2021 arasında ülseratif kolit tanısı konulan hastalarda tanı anındaki tutulum yeri, premalign lezyonlar ve mayo skorunun retrospektif olarak değerlendirilmesiGülten, Macit; Çağatay, Cüneyt; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Ailesel Akdeniz ateşi hastalığında kullanılan konvansiyonel kolşisinler ile yurt dışı kolşisin preperatlarının etkilerinin karşılaştırılmasıDalkılıç, H. Ediz; Topçu, Yasin Can; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Aktif kemoterapi alan hastalarda ağrının ve ağrı tedavisinin değerlendirilmesi anketiÇubukçu, Erdem; Şeviker, Kürşat; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
-Allojeneik hematopoetik kök hücre nakli yapılan hematolojik maligniteli olgularda CMV reaktivasyonunun retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Erdem, Muhammet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılan hematolojik maligniteli hastalarda kronik kutanöz graft-versus-host hastalığı gelişenlerin retrospektif incelenmesiÖzkocaman, Vildan; İpek, Fatma Doğan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Allojeneik kemik iliği nakil hastalarında post-transplant dönemde hemorajik sistit vakalarının dağılımı ve tedavi şeklinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Anaç, İsmail; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Allojeneik kemik iliği nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda nakil sonrası erken dönemde siklosporin düzeyleri ile akut graft versus host hastalığı ilişkisinin retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Saydam, Neslihan Hazel; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Allojenik kemik iliği nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda, nakil sonrası erken dönemde gelişen febril nötropeni ataklarının klinik ve mikrobiyolojik olarak retrospektif değerlendirilmesiÖzkocaman, Vildan; Pala, Fatma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022ANCA ilişkili vaskülit tanılı hastalarda platelet lenfosit oranının inflamasyonla olan ilişkisinin değerlendirilmesiDilek, Kamil; Yalçın, Seda Nur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Behçet hastalarında demografik, klinik ve paraklinik özelliklerin retrospektif değerlendirilmesiPehlivan, Yavuz; Özdemir, Zeliha Kübra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Böbrek biyopsisi ile paraprotein ilişkili böbrek tutulumu tespit edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesiOruç, Ayşegül; Erdem, Vijdan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Böbrek nakli alıcılarında diyaliz giriş yolunun graft fonksiyonları üzerine etkisinin retrospektif incelenmesiErsoy, Alparslan; Odman, Hikmet Utku; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Böbrek nakli alıcılarında üriner traktüs enfeksiyonlarının retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Özçelik, Ender Eren; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2019Böbrek nakli öncesi immünsupresif tedavinin nakil sonrası medikal komplikasyonlara etkisinin retrospektif değerlendirilmesiYıldız, Abdülmecit; Boz, Saide Elif Güllülü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2020Böbrek nakli sonrasında görülen malignitelerin retrospektif analiziErsoy, Alparslan; Çelik, Seda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2023Böbrek rebiyopsi yaptığımız vakalarda, rebiyopsi sebeplerinin ve sonuçlarının retrospektif araştırılmasıGüllülü, Mustafa; Zengin, Enes; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Böbrek tutulumu olan sistemik lupus eritematozus tanılı hastaların retrospektif olarak incelenmesiYavuz, Mahmut; Duran, Yasemin Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2022Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde immünsüpresif tedavi nedenli hepatit B reaktivasyon riski olan hastalarda profilaktik tenofovir alafenamid kullanımının retrospektif incelenmesiGürel, Selim; Aydın, Seray Türe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018-10-25Dapagliflozin kullanan diyabetik hastalarda serum elektrolit değerlerinin 6 aylık değişimini gösteren tek merkez gerçek klinik deneyim verileriBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.; Çalapkulu, Murat; Cander, Soner; Gül, Özen Öz
2023Erişkin başlangıçlı hipogonadizm tanılı hastaların klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularının retrospektif incelenmesiGül, Özen Öz; Mat, Mehmet Hakan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.