Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-08-07Ahkâm ayeti kavramsallaştırması ve ahkâmu’l-Kur’an literatürünün fıkhî değeriKumaş, Mehmet Salih; Kurtuluş, Muhammet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0003-3502-2552
2021-08-16Ali El-Kârî’nin Fethu Bâbi’l-İnâye adlı eserinin Kitâbu’l-Hudûd bölümünün incelenmesiGündüz, Eren; Karaaslan, Erdem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0003-0980-1069
2019-06-28Ali Haydar Efendi’nin Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm adlı eserinin Kitâbu’l-Gasp Ve’litlâf’ın incelenmesiCici, Recep; Ürkmez, Emine Çelik; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-07-26Almanya'da 2000 yılı sonrası İslam hukuku sahasında yapılan akademik çalışmalarının belirlenmesi ve değerlendirilmesiKozalı, Abdurrahim; Yüksel, Betül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2021-12-06Bangladeş medenı̇ hukukunun gelı̇şı̇mı̇ ve İslam hukuku açısından değerlendı̇rı̇lmesı̇Kozalı, Abdurrahim; Uddin, Muhammad Nezam; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0001-5557-3963
2019-06-28Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki fıkıh ile ilgili risâleler üzerine bir araştırmaCici, Recep; Uslu, Bilal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-10-04Çin’de İslam hukuku ile ilgili yapılan akademik çalışmalar üzerine bir analizKaya, Ali; Pierdong, Saikena; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-12-12Fıkıh kaidelerinden istisna sebepleriGündüz, Eren; Rabıe, Mohamad Nadeem Alhaj; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-02-03Günümüz İslam bankacılığında murâbahaya dayalı yeni uygulamaların fıkhî açıdan değerlendirilmesiKumaş, Mehmet Salih; Khalil, Zakaria; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-02-24Hanefi fakihlerin ceza hukuku alanındaki görüş ayrılıklarıAcar, Halil İbrahim; Işık, Sabahaddin; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-01-14İbn Teymiyye’nin fıkıh anlayışında toplumsal gerçeklikKumaş, Mehmet Salih; Kılıç, Meryem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-11-21İmam Serahsî’nin El-Mebsût isimli eserinde ibâdât ve ukûbât konularında istihsân delilinin uygulanmasıKaya, Ali; Şahin, Esma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-08-20İslam ceza hukukunda had cezaları (Serahsî örneği)Acar, Halil İbrahim; Çevik, Recep; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-02-03İslam ceza hukukunda suçlu yakınlarının mağduriyetiKumaş, Mehmet Salih; Manav, Meryem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-10-11İslam hukuk metodolojisinde cem' ve te'lîfKaya, Ali; Asa, Musa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2021-05-21İslam hukuk metodolojisinde Debûsî ve Gazzâlî’nin farklı bakış açılarıAcar, Halil İbrahim; Güler, Abdurrahim; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0002-1677-4348
2021-07-16İslam hukuku ve uluslararası hukuka göre mülteci haklarıAcar, H. İbrahim; Karc, Mustafa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0002-4442-4054
2020İslam hukukuna göre cerrrahi nitelikli estetik operasyonlarKaya, Ali; Gökçen, Fezanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.; 0000-0002-6644-6457
2020-02-04İslam hukukuna göre tecavüze uğrayan kadının hak ve sorumluluklarıKumaş, Mehmet Salih; Dil, Fatmanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-07-22İslam hukukuna göre yıkıcı fiyat uygulaması ve ilgili hükümlerKumaş, Mehmet Salih; Kamer, Hamit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.