Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-02-24Benlik kaynakları tükenmesi olgusunu gruplar arası bağlama yerleştirmek: Grupla özdeşleşme ve sosyal baskınlık yöneliminin etkilerinin minimal grup paradigması kapsamında incelenmesiKuşdil, M. Ersin; Turhan, Funda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0001-5857-606X
2020-07-02Çevrimiçi ortamda gruplar arası temas kurmanın dış gruba yönelik tutumlara ve kolektif eyleme etkileriTosun, Leman Pınar; Eniç, Deniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2021-08-02Flaş anı özellik ve işlevlerinin ideolojik asimetri hipotezi kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin anılar örneği üzerinden incelenmesiKuşdil, M. Ersin; Çavuşoğlu, Merve; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0002-7295-0430
2020-01-31İki ardıl kuşaktan kadında değer aktarımı: Göçmen olan ve olmayan gruplarda bir incelemeÖztürk, Ahu; Kutlu, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2020-08-04Kimlik yönetim stratejilerinin grup üyeliği kaynaklı belirleyicileriKuşdil, M. Ersin; Akdoğan, Nuri; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2022-01-13Kültürleşme stratejilerinin dış grup tarafgirliği ile ilişkisi: Türkiye’de yaşayan Boşnak göçmenlerle bir incelemeKuşdil, M. Ersin; Polat, Dilan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0002-4129-4979
2019-07-11Liderlik etme isteğinde sosyal kimliğe karşı bireysel kimlik: Liderlik motivasyonlarını yordamada karanlık üçlü, özgenişletim değerleri ve Sosyal Baskınlık Yönelimi'nin grup prototipiyle kıyaslanmasıKuşdil, M. Ersin; Kablanoğlu, Anıl; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2020-01-17Motivasyonel ilkelerden paylaşılan temsillere benlik sınıflandırması olgusu: 'İnsanlık kategorisi' kullanımının Aleviler örneğinde incelenmesiKuşdil, M. Ersin; Karlıdağ, Sercan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2020-10-20“Namuslu kadın” ile “namuslu erkek” temsillerinin kalıpyargı içeriği modeline entegre edilmesi ve toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının sistemi meşrulaştırıcı işlevinin incelenmesiTosun, Leman Pınar; Kaşdarma, Ezgi; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0002-1124-4380
2019-06-12Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların görsel arama performanslarının normal gelişme gösteren çocuklar ile karşılaştırılmasıAlıcı, Tevfik; Gürdil, Filiz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2020-01-17Sosyal ağ kullanımı davranışlarının beden imgesi ve depresyon ile ilişkisinin sosyal karşılaştırma kuramı bağlamında incelenmesiTosun, Leman Pınar; Çoban, Ayşegül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.
2021-02-22Tasavvuf ve dehşet yönetimi: Sûfîler, diğer dindarlar ve ateistlerin ölümlülük belirginliğine yönelik tepkilerinin kıyaslanmasıKuşdil, M. Ersin; Alparslan, Kenan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikoloji Anabilim Dalı/Psikoloji Bilim Dalı.; 0000-0001-6701-355X