Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-07-292008 finansal krizinin ardından Türkiye'de uygulanan para politikalarıBaştürk, Meryem Filiz; Guluzade, Faig; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2019-03-15Bursa'da yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretim potansiyelinin ekonomik analiziArslanoğlu, Mehmet; Tunus, Onur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2022-02-22Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye etkisi: Afganistan örneğiHekim, Derya; Farooqi, Amir Mohammad; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.; 0000-0003-0606-1405
2020-02-27Dünya ekonomisinde Çin'in yeri ve Türkiye ile ticari ilişkileriArslanoğlu, Mehmet; Çetin, Çağla; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2018-05-18Enflasyon hedeflemesi ve şeffaflık: Türkiye örneği.Özdemir, Metin; Arslan, Özlem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2019-09-20Gümrük Birliği sonrası Türk imalat sanayinin Avrupa Birliği piyasasındaki rekabet gücüBaşkol, Murat Ozan; Meral, Tuğçe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2020Hedge fonlar, sıcak para hareketleri ve para krizleri: Türkiye örneğiErtürk, Emin; Kasaboğlu, Güliz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2018-11-27Kalkınma planlarının mantığı ve uygulama etkinliği bakımından 1980 öncesi ve sonrasının mukayeseli bir analiziErtürk, Emin; Çinar, Volkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2018-12-26Karbon vergisi teorisi: Türkiye üzerine bir değerlendirmeBalı, Sibel; Yaylı, Gizem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2019-09-13Küresel iklim değişikliği ile mücadele aracı olarak karbon vergisi ve etkinliğiBaşkol, Murat Ozan; Acar, Esma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2018-06-04Oligopol piyasasında rekabeti kısıtlayan uygulamalar: Türkiye çimento sanayi örneğiÖlmezoğulları, Nalan; Gürsel, Volkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2020-10-15Pasifik İttifakı ülkeleri ve Türkiye dış ticaret rekabet gücü: Karşılaştırmalı bir analizAkay, Hülya Kanalıcı; Barrera, Brian Bernardo Barrios; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.; 0000-0001-9090-8538
2019-05-22Türkiye’de kadınların işgücüne katılımında engeller ve çözüm önerileriÖlmezoğulları, Nalan; Ak, Ayfer; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2020-02-25Yatırım ve kalkınma bankalarının performans analizi: 2013-2018 dönemiYılmaz, Derya; Mustafayeva, Zülfiye; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
2021-11-23Yeni merkantilist politikaların oluşumu, gelişimi ve etkilerinin analiziErtürk, Emin; Ülker, Barış; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.; 0000-0002-6860-8210