Browsing by Author Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Cinsiyete dayalı ücret farkları: Bir kantil regresyon uygulamasıBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi Bölümü.; Arabacı, Özer; Arabacı, Rabihan Yüksel
2022-04-17Covid-19 pandemisinin otomotiv sektörü üzerindeki etkisi: Panel veri yaklaşımıBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0001-8441-243X; Çınar, Mehmet; Yalçın, Berker
2019-11-30Çalışan memnuniyetinde yöneticinin rolü: Bursa ilinde yapısal eşitlik modeli uygulamasıBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Yüksek Lisans Programı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0003-0545-4143; 0000-0003-3228-9366; Aksan, Adem; Oğuzlar, Ayşe
2023-05-10Dirençli kent tasarımında katılımcılık: Türkiye’de belediyeler ve STK’lar arasındaki paydaşlık ilişkisinin incelenmesiEroğlu, Erdal; Taş, Semra; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0003-3276-8148; Dev, Mine Aydemir
2021-11-20Enerji sübvansiyonlarının etkileri ve Türkiye açısından ampirik bir değerlendirmesiBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0002-2145-5894; 0000-0002-8765-8248; 0000-0001-8441-243X; Akar, Hakan; Giray, Filiz; Çınar, Mehmet
2022-11-22Fiyat, gelir ve faiz oranlarının konut talebi üzerindeki etkisi: Panel veri yaklaşımıBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0001-8441-243X; Çınar, Mehmet
2022-12-27Prediction of economic crisis period with logistic regression analysis based on the trading volume of companies in the stock exchange IstanbulBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı.; 0000-0003-4037-0869; 0000-0002-2684-184X; Işığıçok, Erkan; Tarkun, Savaş
2023-06-23Seçilmiş G-20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar: Bir performans analiziİnam, Betül; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0002-6160-3740; Murat, Dilek
2020-11-15Sosyal normlar ve dağıtım adaleti algısının vergi uyumu üzerindeki etkileriBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0002-3745-4677; 0000-0001-5492-184X; 0000-0002-9992-9666; 0000-0003-3276-8148; Akbelen, Zuhal; Arlı, Nuran Bayram; Leba, Reyhan; Aydemir, Mine
2018-12-11Structural equation modeling analysis of mediator role of fear of negative evaluation in foreign language anxietyBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Aral, Neşe; Arlı, Nuran Bayram
2017Toplum için yöneylem araştırması: Eğitimin yönetiminde sistem yaklaşımı uygulamasıBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı.; Özkan, Ecem; Sezen, H. Kemal
2021-10-30Türkiye’de iç göçün mekansal analiz yöntemleriyle incelenmesiBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0001-7599-5047; 0000-0003-3228-9366; Aral, Neşe; Oğuzlar, Ayşe
2006Üretim sistemlerinde negatif sapmalı hedef programlama uygulamasıBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Sezen, Hayrettİn Kemal
2019-10-24Vergi afları ve vergilemede adalet algısının vergi uyumuna etkisi: Bursa ili örneğiBursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; 0000-0002-3745-4677; 0000-0003-1313-7543; Akbelen, Zuhal; Aydın, Zehra Berna