Browsing by Author Bilgin, Hülya

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Çivili başlık kullanımında oluşan hemodinamik yanıtları önlemede esmolol ve fentanilin etkilerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Hazıroğlu, Erkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2011Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) uygulanacak olgularda gabapentinin postoperatif ağrı üzerine etkisiBilgin, Hülya; Bayrak, Gülhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2008Güvenli havayolu sağlanmasında Klasik LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA'nın karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Gülhan, Nevra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2018Kafa travması tanısıyla acil operasyon geçiren hastalarda elektrolit imbalansı ve glikoz metabolizma bozukluğunun mortalite ve morbiditeye etkisiBilgin, Hülya; Yaldız, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
1993Kalp kapak cerrahisi uygulanan olgularda diazepam ve midazolam'ın hemodinamik etkilerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2009Kraniyotomilerde çivili başlık ve insizyona hemodinamik yanıtın önlenmesinde ve postoperatif analjezide bupivakain ve levobupivakain ile yapılan skalp bloğun etkinliğinin araştırılmasıBilgin, Hülya; Can, Banu Otlar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2009-02-09Krikoide basınç nasıl öğretilmeli?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Bilgin, Hülya; Özyurt, Gürayten; Aksu, Hale; Kalyoncu, Ayhan; Ocakoğlu, Gökhan
2020-11-02Laringeal mask airway kullanımı ile ilgili komplikasyonların prospektif olarak değerlendirilmesiUran, İsa; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; 0000-0002-9518-541X; 0000-0003-3214-7528; 0000-0001-6639-5533; 0000-0002-2655-9844; Akesen, Selcan Yerebakan; Moğol, Elif; Bilgin, Hülya; Kaya, Fatma Nur
2016Morbid obez hastalarda metalik çok kullanımlık laringoskop bleydleri ile plastik ve metalik tek kullanımlık laringoskop bleydlerinin entübasyon başarı oranlarının karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Kara, Ayşegül; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2013Obstetrik hastalarda havayolu zorluğu öngörüsünde kullanılan farklı tarama testlerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Kul, Sibel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2007-05-21Serebral anevrizma cerrahisinde izofluran ve TİVA uygulamasının hemodinami, derlenme ve erken nörolojik durum üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.; Bilgin, Hülya; Kaya, Fatma Nur; Korfalı, Gülsen; Polat, Şule; Korfalı, Ender; Bekar, Ahmet
2012Servikal vertebra cerrahisi geçirecek, sigara içen ve içmeyen hastalarda TİVA'dan uyanma sırasında üst havayolu reflekslerine deksmedetomidinin etkileriBilgin, Hülya; Yazıcı, Hünkar Şule; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2009Sevofluran veya propofol ile anestezi indüksiyonuna deksmedetomidin eklenmesinin klasik LMA yerleştirilme başarısına etkilerinin karşılaştırılmasıBilgin, Hülya; Demir, Servet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2014Türkiye'de sinir-kas ileti bloğu yapıcı ilaçların ve sinir-kas ileti monitorizasyonunun kullanımıBilgin, Hülya; Moustfa, Bachri Ramadan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.