Browsing by Author Bilgin, Asude

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
200910-14 yaş arası çocuklarda televizyon bağımlılığı üzerine bir araştırmaBilgin, Asude; Balantekin, Yakup; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2014-07-04ARCS motivasyon modeline göre tasarlanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin motivasyonlarına, tutumlarına ve akademik başarılarına etkisiBilgin, Asude; Balantekin, Yakup; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
1992BellekFlavell, J.N.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bilgin, Asude
2009Bullying and school climate from the aspects of the students and teachersUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı.; Kartal, Hülya; Bilgin, Asude; AAW-8954-2020; 35339190200; 55793254000
1998Bütünüyle Gestalt terapiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bilgin, Asude
2000Çatışma çözme taktikleri: Bir ölçek geliştirme çalışmasıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bilgin, Asude
2004Çoklu zeka kuramına göre hayat bilgisi dersinde sınıf içi etkinliklerinin incelenmesiBilgin, Asude; Akpınar, Yavuz; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
1998Danışma sürecinde danışmadan ve danışmandan beklentilerUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bilgin, Asude
1996The effect of group counseling and group guidance on independent career decisions of adolescentsUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Bilgin, Asude
2002-04-01Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık hakkındaki düşünceleriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; İşler, Ahmet Şinasi; Bilgin, Asude
2008-06-01Eleştirel düşünme ve öğretimiUludağ Üniversitesi.; Şenşekerci, Erkan; Bilgin, Asude
1999Ergenlerde duygusal istismar ile benlik algısı ve genel kaygı düzeyi arasındaki ilişkiBilgin, Asude; Savi, Firdevs; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
2005Erken çocukluk eğitim programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı'nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerin etkisiBilgin, Asude; Kartal, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2021-07-26Hayat bilgisi ders kitaplarının zorbalık konusuna yer verilmesi bakımından incelenmesiBilgin, Asude; Sönmez, Abdulsamet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.
2022-07-06Hayat bilgisi öğretiminde çocuklar için felsefe (P4C) yaratıcı düşünme becerisi etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisine etkisiBilgin, Asude; Akan, Ramazan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-0525-0389
2014İlkokul ortamında öğretmenler tarafından algılanan duygusal bezdirme üzerine bir araştırmaBilgin, Asude; Çelik, Bahadır; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2020-11-20İlkokulda gürültü kirliliğinin düzeyi, etkileri ve kontrol edilmesine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesiBilgin, Asude; Bulunuz, Mızrap; Göçmen, Nejla Mutlu; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
1999İlköğretim (3., 4., 5. sınıf) öğrencilerinin olumlu çevresel tutumlarının yaş ve sosyoekonomik düzeye göre değerlendirilmesiBilgin, Asude; İşyar, Nilüfer; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.
2009-08-11İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin uyku düzenlerinin incelenmesiBilgin, Asude; Özgür, Kerime; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
2011-03-02İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinde kelime dağarcığı gelişimin ilk okuma yazma başarısı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi (Şırnak ili örneği)Bilgin, Asude; Yazanoğlu, Gökçen; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.