Browsing by Author Aydın, Şule Akköse

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2006-07-281996-2004 yılları arasındaki erişkin zehirlenme olgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.; Aydın, Şule Akköse; Köksal, Özlem; Fedakar, Recep; Emircan, Şadiye; Durmuş, Oya
2023Acil servise aynı seviyeden düşme ile başvuran hastaların pandemi öncesi ve sonrası dönemdeki değişimlerinin retrospektif analiziAydın, Şule Akköse; Bodur, Neslihan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2011Acil servise başvuran el travmalı hastaların demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesiAydın, Şule Akköse; Kulaç, Semih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Acil Tıp Anabilim Dalı.
2020Acil servise başvuran hastalara çekilen abdomen bilgisayarlı tomografilerin değerlendirilmesinde acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tomografileri yorumlamadaki doğruluk ve güvenilirlik derecelerinin araştırılmasıAydın, Şule Akköse; Cander, Sümeyye Tuğba Sarkı; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2021Acil servise başvuran hastalara çekilen kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) değerlendirilmesinde acil tıp araştırma görevlilerinin yorumlamadaki doğruluk ve güvenilirliğinin araştırılmasıAydın, Şule Akköse; Kaya, Arif Mesud; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2009Acil servise başvuran travma hastalarında rutin tetkiklerin gerekliliğinin analiziAydın, Şule Akköse; Çevik, Şebnem Eren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2023Acil servise el yaralanması ile başvuran iş kazalarında konsültan hekim ve acil servis hekiminin tanısal ve tedavi yaklaşımlarının karşılaştırılmasıAydın, Şule Akköse; Akça, Çağrı; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2019-01-31Acil servise vertigo şikayeti ile başvuran hastaların prospektif incelenmesiAktaş, Ayşegül; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.; Durak, Vahide Aslıhan; Aydın, Şule Akköse
2012Acil serviste abdominal aort anevrizması saptanmasında ultrasonun yeriAydın, Şule Akköse; Pozam, Suna Eraybar; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2008Acil tıp asistanlarınca yorumlanan elektrokardiyografilerin doğruluk ve güvenilirliğinin değerlendirilmesiAydın, Şule Akköse; Öncü, Mehmet Reşit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2012-01Analysis of the necessity of routine tests in trauma patients in the emergency departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.; 0000-0003-2271-5659; 0000-0001-7602-8104; Köksal, Özlem; Çevik, Şebnem Eren; Aydın, Şule Akköse; Özdemir, Fatma; AAK-8332-2020; 23389880200; 54894485300; 15757217900; 7006765911
2018-07Bursa ili içerisinde acil serviste çalışmakta olan hekimlerin sosyodemografik özellikleri ve depresyon olasılığının saptanmasıAydın, Şule Akköse; Katı, Serap; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2006-11A case report of fatal oral ingestion of resorcinolUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.; Bulut, Mehtap; Türkmen, Nursel; Fedakar, Recep; Aydın, Şule Akköse; AAH-6287-2021; 35783913800; 8715251700; 8725968900; 6603347542
2022Covid-19 öncesi ve sonrası dönemde Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde akut koroner sendrom tanısı alan hastaların epidemiyolojik incelemesiAydın, Şule Akköse; Aydoğan, Ayşe Armağan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2022COVID-19'a bağlı akciğer tutulumu gösteren hastalarda paraspinöz kas kitlesi ölçümünün prognostik değerinin retrospektif olarak belirlenmesiAydın, Şule Akköse; Akbulut, Ümmehan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.; 0000-0002-1521-7371
2012Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda klinik olasılık ve risk analiziAydın, Şule Akköse; Yetgin, Gülden Özeren; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2008Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine başvuran hastaların demografik özellikleriAydın, Şule Akköse; Aydın, Tayfun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2011Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine ambulansla getirilen hastaların nakil uygunluğunun değerlendirilmesiAydın, Şule Akköse; Almacıoğlu, Meral Leman; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2011Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi acil servisinde kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılan hastaların epidemiyolojik incelenmesiAydın, Şule Akköse; Esen, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2016UÜ SUAM acil servise kritik hasta başvurusu ve yoğun bakım yatışları: 3 aylık incelemeAydın, Şule Akköse; Yılmaz, Pınar Uygun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.