Browsing by Author Akpınar, Ali Tayyar

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-11-28Agresif B hücreli hodgkin dışı ve hodgkin lenfomada ilk basamak tedavi yanıtının FDG-PET/BT ile değerlendirilmesinde rezidüel SUVmaxAcar, Celal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Özkocaman, Vildan; Akpınar, Ali Tayyar; Özkalemkaş, Fahir
2012-10Analysis of Pet/Ct imaging findings at the time of diagnosis and initial staging of lung cancer in womenUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Kumtepe, Dudu; Sevilmiş, Berk; Alper, Eray; AAJ-8660-2021
2009-09The clinical value of incidental F-18-FDG-avid foci detected on PET/CTUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Özkol, Volkan; Alper, Eray; Aydın, Nesrin; Özkol, Hayriye Funda; Topal, Naile Bolca; Akpınar, Ali Tayyar; AAJ-8660-2021; 35330464900; 7006827670; 57204375496; 35330500100; 13806674200; 35329166000
2010-02The clinical value of incidental F-18-fluorodeoxyglucose-avid foci detected on positron emission tomography/computed tomographyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Özkol, Volkan; Alper, Eray; Aydın, Nesrin; Özkol, Hayriye Funda; Topal, Naile Bolca; Akpınar, Ali Tayyar; AAI-2327-2021; AAJ-8660-2021; 35330464900; 7006827670; 57204375496; 35330500100; 13806674200; 35329166000
2006-04Early clinical experience and impact of [F-18]fluorodeoxyglucose positron emission tomographyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Akpınar, Ali Tayyar; 14324350600
2006-12-13Erken evre meme kanserlerinde aksiller sentinel lenf nodlarının lenfosintigrafi ve intraoperatuar gama prob ile saptanmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Akpınar, Ali Tayyar
2013-06The impact of PET/CT imaging performed in the early postoperative period on the management of breast cancer patientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı.; 0000-0002-2325-7728; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Oǧur, Ümit; Duman, Gani; Tamgaç, Feyzi; Alper, Eray; AAJ-8660-2021; 55222520800; 14324350600; 35086740700; 55634006600; 35569192500; 7006827670
2011Incidental detection of upper extremity deep venous thrombosis on a Technetium-99m pertechnetate thyroid scanUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Oǧur, Ümit; Akpınar, Ali Tayyar; Orcan, Serap; AAJ-8660-2021; 55222520800; 35086740700; 14324350600; 56174250500
2012İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken tedavi yanıtının PET/CT ile değerlendirilmesi ve PET/CT'nin tedavi yönetimine katkısıAkpınar, Ali Tayyar; Oğur, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2007-06-20Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI sintimamografi: histopatolojik bulgularla karşılaştırmaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, Neşe; Akpınar, Ali Tayyar
2011-02Metastatic malignant fibrous histiocytoma to sigmoid colon presenting as a huge abdominopelvic mass on combined positron emission tomography/computed tomographyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Onkoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Alper, Eray; Kanat, Özkan; Gürel, Selim; Emirog̈lu, Remzi; Yalçınkaya, Ülviye; AAH-8924-2021; AAJ-8660-2021; 55222520800; 14324350600; 7006827670; 55881548500; 7003706434; 7003899294; 6508300295
2014Neoadjuvan kemoterapi alan akciğer kanserli olgulard PET/BT bulgularının histopatolojik verilerle karşılaştırılması ve prognostik değeriAkpınar, Ali Tayyar; Sevilmiş, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012-10Pet/Ct in the evaluation of early treatment response and its contribution to patient management in advanced stage non small cell lung cancerUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; 0000-0003-0297-846X; Oğur, Ümit; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Özkaya, Güven; Aygün, D. Kumtepe; Sevilmiş, Berk; A-4421-2016; AAJ-8660-2021
2010-10Radiation-induced lung injury on 18F-FDG PET/CT: Analysis of patterns of FDG uptake versus CT, and correlation with radiotherapy dose parameters in lung cancer patientsUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Özkan, Lütfü; Yıldırım, Nalan; Oğur, Ümit; Demirtaş, Yasemin Öztürk; Gözcü, Sema; Demircan, Tokgöz; AAJ-8660-2021
2007-01-11Safra yolları sintigrafisi ile saptanan bronkobiliyer fistül olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Akpınar, Ali Tayyar; Özgüç, Halil; Özkol, Volkan
2022-10Uludağ İç Hastalıkları kitabı, cilt 1: Tanıda temel bilgiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Ersoy, Alparslan; Özkalemkaş, Fahir; Evrensel, Türkkan; Ersoy, Canan Özyardımcı; Özkocaman, Vildan; Kıyıcı, Murat; Dalkılıç, Ediz; Gül, Özen Öz; Cander, Soner; Pehlivan, Yavuz; Çubukçu, Erdem; Yıldız, Abdülmecit; Deligönül, Adem; Coşkun, Belkıs Nihan; Çelikçi, Sedat; Şahin, Ahmet Bilgehan; Ünsal, Yasemin Aydoğan; Aydın, Mehmet Fethullah; Coşkun, Nurettin; Orhan, Sibel Oyucu; Pınar, İbrahim Ethem; Aydemir, Ensar; Bozkurt, Zeynep Yılmaz; Yalçın, Cumali; Orhan, Bedrettin; Lermi, Nihal; Candar, Ömer; Ateş, Coşkun; Sali, Seda; Teker, Tufan; Sezen, Mehmet; Ocak, Tuğba; Sakar, Orkun; Güçlü, Özge Aydın; Karadağ, Mehmet; Sarandöl, Emre; Sağ, Şebnem Özemri; Parlak, Müfit; Hakyemez, Bahattin; Topal, Naile Bolca; Nas, Ömer Fatih; Gürsel, Başak Erdemli; İnecikli, Mehmet Fatih; Kaya, Hasan Emin; Özpar, Rifat; Öngen, Gökhan; Akpınar, Ali Tayyar