Browsing by Author Akpınar, Ali Tayyar

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-11-28Agresif B hücreli hodgkin dışı ve hodgkin lenfomada ilk basamak tedavi yanıtının FDG-PET/BT ile değerlendirilmesinde rezidüel SUVmaxAcar, Celal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Özkocaman, Vildan; Akpınar, Ali Tayyar; Özkalemkaş, Fahir
2012-10Analysis of Pet/Ct imaging findings at the time of diagnosis and initial staging of lung cancer in womenUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Kumtepe, Dudu; Sevilmiş, Berk; Alper, Eray; AAJ-8660-2021
2009-09The clinical value of incidental F-18-FDG-avid foci detected on PET/CTUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Özkol, Volkan; Alper, Eray; Aydın, Nesrin; Özkol, Hayriye Funda; Topal, Naile Bolca; Akpınar, Ali Tayyar; AAJ-8660-2021; 35330464900; 7006827670; 57204375496; 35330500100; 13806674200; 35329166000
2010-02The clinical value of incidental F-18-fluorodeoxyglucose-avid foci detected on positron emission tomography/computed tomographyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.; Özkol, Volkan; Alper, Eray; Aydın, Nesrin; Özkol, Hayriye Funda; Topal, Naile Bolca; Akpınar, Ali Tayyar; AAI-2327-2021; AAJ-8660-2021; 35330464900; 7006827670; 57204375496; 35330500100; 13806674200; 35329166000
2006-04Early clinical experience and impact of [F-18]fluorodeoxyglucose positron emission tomographyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Akpınar, Ali Tayyar; 14324350600
2006-12-13Erken evre meme kanserlerinde aksiller sentinel lenf nodlarının lenfosintigrafi ve intraoperatuar gama prob ile saptanmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Akpınar, Ali Tayyar
2012İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken tedavi yanıtının PET/CT ile değerlendirilmesi ve PET/CT'nin tedavi yönetimine katkısıAkpınar, Ali Tayyar; Oğur, Ümit; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2007-06-20Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI sintimamografi: histopatolojik bulgularla karşılaştırmaUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Güneş, Neşe; Akpınar, Ali Tayyar
2011-02Metastatic malignant fibrous histiocytoma to sigmoid colon presenting as a huge abdominopelvic mass on combined positron emission tomography/computed tomographyUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Onkoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Alper, Eray; Kanat, Özkan; Gürel, Selim; Emirog̈lu, Remzi; Yalçınkaya, Ülviye; AAH-8924-2021; AAJ-8660-2021; 55222520800; 14324350600; 7006827670; 55881548500; 7003706434; 7003899294; 6508300295
2014Neoadjuvan kemoterapi alan akciğer kanserli olgulard PET/BT bulgularının histopatolojik verilerle karşılaştırılması ve prognostik değeriAkpınar, Ali Tayyar; Sevilmiş, Burcu; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
2012-10Pet/Ct in the evaluation of early treatment response and its contribution to patient management in advanced stage non small cell lung cancerUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; 0000-0003-0297-846X; Oğur, Ümit; Şen, Feyza; Akpınar, Ali Tayyar; Özkaya, Güven; Aygün, D. Kumtepe; Sevilmiş, Berk; A-4421-2016; AAJ-8660-2021
2007-01-11Safra yolları sintigrafisi ile saptanan bronkobiliyer fistül olgusuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı.; Akpınar, Ali Tayyar; Özgüç, Halil; Özkol, Volkan