Browsing by Author Özkan, Muhlis

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-06-172013 fen bilimleri programının 2005 fen ve teknoloji programıyla çevre konuları açısından karşılaştırılmasıYücel, Elif Özata; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Özkan, Muhlis
2017-11-095E Modeline uygun olarak hazırlanan öğretim kılavuzuna ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.; Kılıçlı, Zeynep Özbudak; Özkan, Muhlis
2010-08-01Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının biyoloji konularında hazırladıkları projelerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları açısından değerlendirilmesi: Bursa İli örneğiUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Özer, Dilek Zeren; Özkan, Muhlis
2016-05-10Bilim merkezinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisiÇığrık, Ersen; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkan, Muhlis
2016-03-18Bilim merkezlerinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına ve tutumlarına etkisiÖzkan, Muhlis; Çığrık, Ersen; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2011-04-01Bilimsel yayınları takip eden ve teknoloji kullanan ilköğretim öğrencilerinin fen dersinde öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri bakımından karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Göçmençelebi, Şirin İlkörücü; Özkan, Muhlis
2007-07-26Checklist of the mites (Arachnida : Acari) of Turkey. Second supplementAyyıldız, Nusret; Doğan, Salih; Erman, Orhan; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkan, Muhlis; 7103273174
2010-09-24A checklist of the water mites of Turkey (Acari: Hydrachnidia) with description of two new speciesErman, Orhan; Pesic, Vladimir; Esen, Yunus; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.; Özkan, Muhlis; 7103273174
2006-06-08A cytogenetics study of Hydrodroma despiciens (Muller, 1776) (Acari : Hydrachnellae : Hydrodromidae)Onrat, Serap Tutgun; Aşçı, Ferruh; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkan, Muhlis; 7103273174
2009-01The effect of applying elements of instructional design on teaching material for the subject of classification of matterUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.; Özdilek, Zehra; Özkan, Muhlis; AAH-1616-2021; 26656970800; 7103273174
2016-06-03Fen bilgisi öğretmen adaylarına tahmin-gözlem-açıklama (TGA) yöntemiyle biyolojik konu ve kavramların öğretiminin başarı, kalıcılık ve bilimsel süreç becerilerine etkisiÖzkan, Muhlis; Güngör, Sema Nur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2015-02-19Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisiÖzkan, Muhlis; Bilir, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2018-04-24Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına etkisiBilir, Uğur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özkan, Muhlis
2016-06-03Fen bilimleri programında yer alan hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinin öğretim tasarımı ve uygulanmasıÖzkan, Muhlis; Kılıçlı, Zeynep Özbudak; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2013-12-06Fen bilimleri programındaki ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve çevre sorunları konularının öğretim tasarımı ve uygulanmasıÖzkan, Muhlis; Yücel, Elif Özata; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2014-01-22Fen öğreniminde güçlük çekilen biyolojik kavramların yapılandırmacı yaklaşımla öğretimiÖzkan, Muhlis; Özcan, Hülya; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
2012-04-01Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin “canlılarda üreme ve gelişme” konusu hakkındaki görüşleriUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Özer, Dilek Zeren; Özkan, Muhlis
2011-04-01Fen ve teknoloji öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin öğrenci tutumuna etkileri üzerine bir çalışmaUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.; Güngör, Sema Nur; Özkan, Muhlis
2010-06Ixodid ticks (Acari: Ixodidae) infesting humans in Tokat Province of Turkey: Species diversity and seasonal activityBursalı, Ahmet; Tekin, Şaban; Orhan, Mehmet; Keskin, Adem; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.; Özkan, Muhlis; 7103273174
2011-07-15İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre konusunun işbirlikçi yöntemle işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisiÖzkan, Muhlis; Güngör, Sema Nur; Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.