Browsing by Author Özkan, Kemal

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1975Bilirübin miktar tayininde standart problemiBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Özkan, Kemal
1988Bursa ve yöresinde, rastgele seçilmiş 110 olguda kanda kurşun taramasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Müreva, Recep; Özkan, Kemal
1984Diabetes mellitus' da yüksek dansiteli lipoproteinlerin (HDL), apoproteinlerinin incelenmesiBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Taga, Yavuz; Dinler, Neşe; Özkan, Kemal
1984Diabetes mellitus'da lipit metabolizmasının genel olarak incelenmesiBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Taga, Yavuz; Dinler, Neşe; Özkan, Kemal
1990Düşük doz ‘’Aspirin" in plazma prostasiklin ve tromboksan A2 düzeyleri üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Karagöz, Aynur; Özkan, Kemal
1983Düşük ve erken doğum tehdidi olgularında idrardaki total katekolamin (CAT) ölçümünün önemiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Uluadağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Küçükkömürcü, Şakir; Kıyan, Suat; Özkan, Kemal
1987Gebelerde ve oral kontraseptiv kullanan kadınlarda, estradiol düzeyleriyle lipid profilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, H. Asuman; Özkan, Kemal
1988Grafit tüplü atomik absorbsiyon spektrofotometrisi ile kanda kurşun tayiniUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Müreva, Recep; Özkan, Kemal
1976Kalsiyum miktar belirtiminde atomik absorpsiyon, kompleksometri ve manganometri yöntemlerinin karşılaştırılmasıBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı.; Özkan, Kemal; Atala, Gürol; Beysel, İbrahim
1991Kist hidatid sıvılaranın biyokimyasal içeriği ll. metabolitlerUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman Hatice; Mert, Nihat; Günşen, Uğur; Özkan, Kemal
1975Klinik biyokimyada gaz kromatografi metoduBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi.; Özkan, Kemal
1992Kobaylarda deriye uygulanan "krom oksit"in böbrekler üzerine etkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Bilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Genç, Zehra; Dirican, Melahat; Ediz, Bülent; Uludağ, Sumru; Özkan, Kemal
1984Kronik renal yetmezlikte balık yağının lipit metabolizması üzerine etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Yurtkuran, Mustafa; Taga, Yavuz; Öbek, Aydoğan; Özkan, Kemal
1988Lipidlerin kan pıhtılaşması üzerindeki etkileriUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Bilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Özkan, Kemal; Kan, İsmet
1987Malnütrisyonlu çocuklarda lipid profillerinin incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Tunçbilek, Sevgi; Özkan, Kemal
1991Malnütrisyonlu olgularda serum bakır değerlerinin hemoglobin, hemotokrit, lökosit, eritrosit ve trombositlerle korrelasyonlarıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Ediz, Bülent; Özkan, Kemal
1994-06-15Obesite ile serum insülin ve lipid düzeyleri arasındaki ilişkilerUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Ulukaya, Engin; Özkan, Kemal
1987Protein-enerji malnütrisyonlu çocuklarda protein metabolizmasının incelenmesiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Güler, H. Asuman; Tunçbilek, Sevgi; Özkan, Kemal
1975Radyoimmündeney ile insülin miktar belirtiminde kağıt kromatografi metoduBursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Özkan, Kemal
1991Serum alüminyum tayininde ‘’protein presipitasyonu ve ‘’matriks değiştiricilerin" kullanımıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.; Güler, Asuman H.; Dirican, Melahat; Ediz, Bülent; Özkan, Kemal