Browsing by Author Kumaş, Mehmet Salih

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 21 of 21 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-02-03Günümüz İslam bankacılığında murâbahaya dayalı yeni uygulamaların fıkhî açıdan değerlendirilmesiKumaş, Mehmet Salih; Khalil, Zakaria; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-07-27Hanefî fıkıh düşüncesine göre nimet-külfet dengesi ve bununla ilgili malî düzenlemelerKumaş, Mehmet Salih; Pala, Semra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-07-16Hanefî kaynaklara göre gâlibiyet ilkesinin fıkhî açıdan değerlendirilmesi ve fürû-i fıkıhtaki yeriKumaş, Mehmet Salih; Çavuşismail, Hilal; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2006Hukukî çoğulculuk bağlamında Osmanlı ve İsrail hukuklarına bir bakışUludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kumaş, Mehmet Salih
2020-01-14İbn Teymiyye’nin fıkıh anlayışında toplumsal gerçeklikKumaş, Mehmet Salih; Kılıç, Meryem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-02-03İslam ceza hukukunda suçlu yakınlarının mağduriyetiKumaş, Mehmet Salih; Manav, Meryem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2001İslam Hukuku ve Beşeri Hukukta boşanma "Hukuk-ı Aile Kararnamesi - Türk Medeni Kanunu karşılaştırması"Döndüren, Hamdi; Kumaş, Mehmet Salih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-02-04İslam hukukuna göre tecavüze uğrayan kadının hak ve sorumluluklarıKumaş, Mehmet Salih; Dil, Fatmanur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-07-22İslam hukukuna göre yıkıcı fiyat uygulaması ve ilgili hükümlerKumaş, Mehmet Salih; Kamer, Hamit; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020-02-03İslam hukukunda şekilcilikKumaş, Mehmet Salih; Sevindik, Rüveyda; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2020İslâm iktisat düşüncesinde adalet ilkesinin temellendirilmesi ve hükümlere yansımasıKumaş, Mehmet Salih; Kasapoğlu, Saliha; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2019-08-02İslâm iktisat düşüncesinin fıkhî kaynakları ve bir örnek olarak İmam Şâfiî’nin El-üm adlı eseriKumaş, Mehmet Salih; Artuç, Gülizar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2004İslâm ve din-devlet ilişkilerinde Batı Avrupa modeliFerrari, Silvio; Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.; Kumaş, Mehmet Salih
2014-04-02Sadru'ş-Şeri'a es-Sani'nin en-Nukaye adlı eserinin tahkikiKumaş, Mehmet Salih; Shakir, Najib Muhsin; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2018-07-02Sosyal medyaya dair fıkhî hükümlerKumaş, Mehmet Salih; Çalık, Nilüfer Sena; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.