Browsing by Author Gerçek, Adnan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 21 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-05-22Emlak vergisi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi: Sorunlar ve çözüm önerileriGerçek, Adnan; Bolahatoğlu, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2019-10-10Gelir vergilerinde yer alan muafiyet, istisna ve indirimlerin vergiden kaçınma aracı olarak kullanılabilirliğinin analiziGerçek, Adnan; Kuru, Mehtap Ersöz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2010-09-07İşletmelerde dönem sonu işlemlerinin önemi ve vergisel açıdan değerlendirilmesi (madeni yağlar sektörü uygulaması)Gerçek, Adnan; Daşdemir, Ahmet Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Matliye Anabilim Dalı.
2015-10-01Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun vergilendirme açısından etkinliğinin analiziGerçek, Adnan; Özcan, Onur; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2011-07-26Mükellef hakları ve Türkiye'de mükellef haklarının korunmasına yönelik önerilerGerçek, Adnan; Bakar, Feride; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2012Mükelleflerin e-vergileme sistemini benimsemelerini etkileyen faktörlerin analizi: Bursa araştırmasıUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.; Demirbaş, Tolga; Gerçek, Adnan; Giray, Filiz; Yüce, Mehmet; Oğuzlar, Ayşe
2006Öz kaynakların vergi kanunları açısından değerlendirilmesiGerçek, Adnan; Davas, Emine Ebru; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2017-09-21Şirketlerde vergi riski yönetimi: Türk vergi sistemi açısından bir değerlendirmeGerçek, Adnan; Türegün, Feride Bakar; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2000Türk vergi hukukunda tahsilat işlemi ve etkinliğiPalamut, Mehmet E.; Gerçek, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2006Türk vergi sisteminde vergiyi doğuran olayla verginin hazineye intikali arasındaki süreyi kısaltan yöntemlerin değerlendirilmesiGerçek, Adnan; Dilek, Esma Evren; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2018-03-30Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların yararlandığı vergi avantajlarının değerlendirilmesiGerçek, Adnan; Ercan, Taner; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2018-02-02Türkiye'de kamu alacaklarının korunmasına yönelik tedbirlerin incelenmesi ve etkinliğiGerçek, Adnan; Yücelen, Neslihan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2012-02-01Türkiye'de siyasi partilerin mali denetiminin incelenmesi ve değerlendirilmesiGerçek, Adnan; Güler, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2010-11-03Türkiye'de transfer fiyatlandırması uygulamasının işletmeler üzerindeki etkilerinin analiziGerçek, Adnan; Pervan, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
1996Türkiye'de vergi kaçakçılığı ile ilgili mükelleflerin davranışları ve tedbirlerin etkinliğiŞenyüz, Doğan; Gerçek, Adnan; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
2019-09-27Türkiye’de gelir idaresinin organizasyon yapısının vergi uyumuna etkisinin analiziGerçek, Adnan; Ömür, Özge; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2010Vergi hukuku alanındaki takdir yetkisinin kullanılmasında idarenin ve memurun sorumluluğuUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.; Gerçek, Adnan
2017-01-18Vergi hukukunda muvazaa ve peçeleme işlemleri ile bu işlemlerin önlenmesine yönelik araçların değerlendirilmesiGerçek, Adnan; Bayrakçı, Ömer Faruk; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2019-10-10Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaşma kurumunun değerlendirilmesiGerçek, Adnan; Ulaş, Okyay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
2015-10-21Vergilendirme alanında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun değerlendirilmesi ve Bursa ilinde bir araştırmaGerçek, Adnan; Uygun, Esra; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.