Browsing by Author Bekar, Ahmet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2008-01-21Bel ağrısında acil bir durum: kauda equina sendromu ile kendini gösteren lomber disk hernisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.; Doğan, Şeref; Türkan, Alper; Caner, Başak; Kaplan, Tolga; Bekar, Ahmet
2004-07-16Çökme kırığının neden olduğu sagittal sinüs oklüzyonu: olgu sunumuUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.; Sarıgül, Sani; Taşkapılıoğlu, M. Özgür; Bekar, Ahmet
2005-12-16Düşük-evre gliomdan yüksek evre glioma progresyon: konvansiyonel, perfüzyon mr ve mr spektroskopi bulgularıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Bölümü.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Bölümü.; Hakyemez, Bahattin; Doğan, Nurullah; Bekar, Ahmet; Parlak, Müfit
2011-09-14Ependimomalarda Ki67 ekspresyonunun histopatolojik parametreler ile ilişkisiUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.; Kılıçoğlu, Mehtap Kasap; Tolunay, Şahsine; Ferik, Zarema; Elezoğlu, Bahar; Aşık, Naile; Korfalı, Ender; Bekar, Ahmet; Kocaeli, Hasan; Taşkapılıoğlu, Özgür
1992Hipofizektomili erişkin dişi sıçanlarda, median eminens altına transplante edilen fötal hipofiz dokusu greftlerinin incelenmesiBekar, Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2020-03-20Küçük hücreli dışı akciğer kanserli kranial metastaz gelişen olgularda metastazektomi yapılan ve sistemik tedavi alan hastaların retrospektif değerlendirilmesiBursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.; Deligönül, Adem; Bekar, Ahmet; Melek, Hüseyin; Çubukçu, Erdem; Sarıhan, Süreyya; Şahin, Ahmet Bilgehan; Evrensel, Türkkan
2005Periferik sinir kesilerinde primer sütür sonrası topikal sitikolin uygulanmasının aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkileriBekar, Ahmet; Özay, Rafet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2014Periferik sinir kesilerinde sitikolin uygulamasının koruyucu etki mekanizmalarının araştırılmasıBekar, Ahmet; Gündoğdu, Elif Başaran; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2012Periferik sinir kesisinde farklı dozlarda sistemik uygulanan CDP-kolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken primer sütür modelinde araştırılmasıBekar, Ahmet; Kaplan, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2008Periferik sinir kesisinde sistemik uygulanan sitidin, kolin ve sitikolinin, aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken primer sütür modelinde araştırılmasıBekar, Ahmet; Caner, Başak; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2006Periferik sinir kesisinde topikal uygulanan sitidin, kolin ve sitikolin'in aksonal rejenerasyon ve epinöral skar dokusu üzerine etkilerinin erken ve geç primer sütür modelleriyle araştırılmasıBekar, Ahmet; Arslan, Erhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı.
2007-05-21Serebral anevrizma cerrahisinde izofluran ve TİVA uygulamasının hemodinami, derlenme ve erken nörolojik durum üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.; Bilgin, Hülya; Kaya, Fatma Nur; Korfalı, Gülsen; Polat, Şule; Korfalı, Ender; Bekar, Ahmet
2010-08-05Subdural ampiyemlerin 20 yıllık retrospektif analiziUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı.; Kaplan, Tolga; Kuytu, Turgut; Taşkapalıoğlu, Mevlüt Özgür; Kocaeli, Hasan; Korfalı, Ender; Bekar, Ahmet
2010Sıçanlarda epidural fibrozisin önlenmesinde, sitikolinin sistemik ve lokal etkinliğinin laminotomi / diskektomi modelinde araştırılmasıBekar, Ahmet; Savran, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.