Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9863
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBozkurt, Veysel-
dc.contributor.authorÖzbek, Mehmet Ferhat-
dc.date.accessioned2020-03-05T06:27:12Z-
dc.date.available2020-03-05T06:27:12Z-
dc.date.issued2006-09-07-
dc.identifier.citationÖzbek, M. F. (2006). Çalışma ilişkilerinde güven: Yönetim politikaları, güven ve bağlılık ilişkisi konusunda bir Türkiye ve Kırgızistan uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9863-
dc.description.abstractGüven çalışma yaşamını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu açıdan güven hem işçileri hem de yöneticileri etkileyen bir faktördür. Bu bağlamda çalışmanın amaçları şu şekilde ifade edilebilir. Evrensel personel politikaları ile dış ödül ve yükseltme politikalarının örgüt içerisinde güveni ve üst yönetime güven üzerinde ne düzeyde bir etkiye sahip olduğunu açıklamak, örgüt içerisinde güvenin ve üst yönetime güvenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini araştırmak ve demografik faktörlerin güven üzerindeki etkilerini açıklamaktır. Bu çalışma Kırgızistan ve Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan’daki anket petrol, tekstil ve gıda sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda yapılmıştır. Türkiye ise gıda ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda yapılmıştır. Kırgızistan’da toplam 250, Türkiye’de 300 işçiye anketler ulaştırılmış, bunlardan Kırgızistan’dan 188 (%75,2’si) ve Türkiye’den 239 (%79,6’sı) değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre evresel personel uygulamaları ile dış ödüller ve yükseltme politikaları örgüt içerisinde güveni ve üst yönetime güveni doğrudan etkilemektedir. Kırgızistan sonuçlarına göre ise sadece ödül ve yükseltme politikaları örgüt içerisinde güveni ve üst yönetime güveni doğrudan etkilemektedir. Araştırmada hem Türkiye hem de Kırgızistan sonuçlarına göre örgüt içerisinde güven ve üst yönetime güven örgütsel bağlılık özerinde doğrudan etkili değişkenlerdir. Araştırmada demografik verilerden olan eğitim düzeyi, örgütte geçen süreler ve yaş değişkeni güveni açıklamada etkili bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractTrust is the important factor that is effect working relationships. Trust influences both employees and employers in working life. This study’s aim is to search how effect universalistic personnel practices and extrinsic reward/ promotion opportunities to trust in organization and trust upper management, and how effect trust in organization and trust upper management to organizational commitment. In this study, factories were sampled in Kyrgyzstan and Turkey. Three organization were sampled to provide variance on textile, food and oil company in Kyrgyzstan. Three organization were sampled to provide variance on textile and food factories in Turkey. Questionnaires were distributes to 300 employees through factories in Turkey, resulting in 239 usable responses received. (79,6% response rate) and 250 employees through factories in Kyrgyzstan, resulting in 188 usable responses received. (75,2% response rate). Turkey results are showing that universalistic personnel practices and extrinsic reward/ promotion opportunities directly effect of trust in organization and trust upper management. There is only extrinsic reward/ promotion opportunities directly effect of trust in organization and trust upper management in Kyrgyzstan results. According to the results trust in organization and trust upper management directly effect of organizational commitment in two countries. Results also showing that some demographic characteristics (age, educational level and seniority) directly effect is trust in organization and trust upper management.en_US
dc.format.extentXII, 338 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGüventr_TR
dc.subjectÇalışma İlişkileritr_TR
dc.subjectİşçilertr_TR
dc.subjectKırgızistantr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTrusten_US
dc.subjectWorking relationshipsen_US
dc.subjectEmployeesen_US
dc.subjectKyrgyzstanen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleÇalışma ilişkilerinde güven: Yönetim politikaları, güven ve bağlılık ilişkisi konusunda bir Türkiye ve Kırgızistan uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeTrust in working relationships: Management politics, trust and commitment relationships researchs in Turkey and Kyrgyzstanen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyoloji Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187773.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons