Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9652
Title: Otomotiv LED aydınlatma ürünlerinin soğutma sistemlerinin tasarımı ve ısıl analizlerinin yapılması​
Other Titles: Cooling system design and thermal analyses of automotive LED lighting products
Authors: Kaynaklı, Ömer
Düzyer, Efecan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: LED
Otomotiv aydınlatma
Soğutma
Tasarım
Automotive lighting
Cooling
Design
Issue Date: 8-Sep-2016
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Düzyer, E. (2016). Otomotiv LED aydınlatma ürünlerinin soğutma sistemlerinin tasarımı ve ısıl analizlerinin yapılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, otomotiv LED aydınlatma ürünlerinde oluşan ısının, sistem dışına atılabilmesi için, farklı tip ve boyutlarda soğutucu sistem kanatçık tasarımları ele alınmıştır. Kanatçık tip ve boyutlarının soğutmaya etkisi nümerik ve deneysel olarak incelenmiştir. Ürün olarak otomotiv aydınlatma sis lambası incelenmiştir. Soğutucu sistem olarak farklı tipte, boyutta ve sayıda iğne ve düzlem kanatçık tasarımları oluşturulmuş ve bilgisayar destekli ısıl analizleri tamamlanmıştır. Analizler sonucu farklı tip ve boyutta kanatçıkların LED birleşim noktası sıcaklığında etkisi gözlemlenmiş ve yeterli soğutmayı gerçekleştiren kanatçık tasarımlarının prototipleri üretilerek, sıcaklık testleri tamamlanmıştır. Son olarak, sıcaklık testleriyle doğrulanan ürün, nihai ürün olarak seçilmiş ve ulaslararası standartlara uygunluğu kontrol edilmiştir.
In this study, cooling system heatsink designs with different type and dimensions were discussed in order to remove the heat from the system which was generated in automotive LED lighting products. The effect of the heatsink type and sizes to the cooling were examined numerically and experimentally. An automotive fog lamp was examined as a product. Different types, sizes and number of pin fin and plate heatsink designs were created as a coolling system and their computer aided thermal analyses were completed. At the end of analyses the effect of heatsinks with different type and sizes to the LED junction temperature were observed and prototypes of the heatsink designs with adequate cooling were produced and their temperature tests were completed. Finally, the confirmed product by the temperature tests was selected as a final product and its compliance with international standards has been checked.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9652
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455493.pdf4.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons