Arama


Yeni bir arama başlat
Filitreleri ekleyin:

Arama sonuçlarını daraltmak için filtreleri kullanın.


Sonuçlar 1-10 den 2229.
Bulunan Öğeler:
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2016Çocuklarda olası OSAS'ın okul başarısına etkisiKaradağ, Mehmet; Güler, Nurcan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2007Renal replasman tedavisi almakta olan hastalarda kardiyovasküler risklerin belirlenmesi ve bu amaçla sistatin C'nin kullanılmasıYavuz, Mahmut; Eren, Mehmet Ali; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
1992Değişik klinik örneklerden haemophilus cinsi bakterilerin izolasyonuEkici, Mustafa; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2009Aksiller anestezide sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılmasıYılmazlar, Aysun; Bahtiyar, Nedret Hacıferat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2007Total diz artroplastisi sonrası intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi tekniklerinin postoperatif ağrı ve diz rehabilitasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıYılmazlar, Aysun; Bozkurt, Merlin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2021Kan kültürlerinden izole edilen flukonazol dirençli candida parapsilosis suşlarındaklonal ve klinik ilişkiKazak, Esra; Semet, Cihan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
1994Nd: YAG laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışının önlenmesiKaradenizli, Caner; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
2001Hastaneler arası hasta sevk ve nakillerinde kurallara ne kadar uyuluyor?Tokyay, Rıfat; Al, Gültekin Murat; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı.
201728-37 haftalar arası prematüre bebeklerde akut böbrek hasarı belirteci olarak ngal ve sistatin-c'nin karşılaştırılması ve akut böbrek hasarının risk faktörlerinin belirlenmesiDönmez, Osman; Kızılay, Nesrin Özdinç; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2014Lomber cerrahi sonrası bel ağrısında kaudal nöroplasti-adezyolizis uygulanmasının etkinliğinin araştırılmasıŞahin, Şükran; Yazıcı, Tolga; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.