Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2034 (Search time: 0.19 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Doxorubicin kombinasyonu ile tedavi gören yumuşak doku sarkomlu olgularda ekokardiyografik olarak sol ventrikül fonksiyonlarının izlenmesiCordan, Meltem; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
2014Akciğer tüberkülozu şüphesi bulunan çocuk hastaların bilgisayarlı tomografi incelemesinde mediastinal ve hiler lenfadenopatilerin saptanmasında gözlemciler arası uyumun değerlendirilmesiYazıcı, Zeynep; Özkul, Mehmet Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
1991Erişkin solunum distresi sendromu (ARDS) tanısında nicel skorlama uygulamasıTopsakal, Nermin; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2019Böbrek nakli öncesi immünsupresif tedavinin nakil sonrası medikal komplikasyonlara etkisinin retrospektif değerlendirilmesiYıldız, Abdülmecit; Boz, Saide Elif Güllülü; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
1994Akut bakteriyel, tüberküloz ve viral menenjitlerde beyin omurilik sıvısında interlökin-1 beta (IL-1B) ve tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-a) düzeyleriAkalın, Halis; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2016Çocukluk çağı primer Raynaud's fenomenine retrospektif bakışGültekin, Sara Şebnem Kılıç; Turan, Enes; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
1987Değişik depresyon tiplerinde ve sağlıklı deneklerde karşılaştırmalı olarak deksametazon supresyon testiKarakılıç, İbrahim Afif; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
1994Dalak yaralanmalarında ve splenektomili olgularda splenozis (Dalak dokusunun ototransplantasyonu)İrgil, Ceyhun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
1991Bursa yöresinde yersinia enterocolitica izolasyonu üzerine bir çalışmaGökırmak, Feridun; Tunguç, Yarser; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
2018Sıçan modelinde,yarık damak cerrahisinde n-butil-2-siyanoakrilatın kullanımı ve etkinliğinin sütür materyali ile karşılaştırılmasıÖzbek, Serhat; Karabulut, Furkan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.