Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 39 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Toraks travmalı olgularda mortaliteye etkili faktörlerÖzgüç, Halil; Emircan, Şadiye; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
2004Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarının etyopatogenezinde yer alan faktörlerin incelenmesiGürel, Selim; İmadoğlu, Oya; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2004Kısa süreli kalp hızı değişkenliğinin kardiyak otonomik disfonksiyonu belirlemede etkinliği ve prognostik değeriCordan, Jale; Tekiner, Fatih; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
2018Çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatan olguların klinik özellikleri: Beş yıllık retrospektif değerlendirmeHacımustafaoğlu, Mustafa Kemal; Sert, Gülsün Özlem Ay; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2009Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde yatan hastalarda hastane enfeksiyonları: Bir yıllık sürveyans çalışmasıHacımustafaoğlu, Mustafa; Kavurt, Ayşen Sumru; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2021Erişkin yoğun bakım ünitesinde perkütan gastrostomi uygulamaları: Retrospektif bir analizKahveci, Ferda; Alnawajha, Abeldalazeze; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2017Spontan bakteriyel peritonit tanısı alan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleriGülten, Mecit; Ocak, Tuğba; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji ihtiyacının saptanmasında indirekt kalorimetri ve formüllerin karşılaştırılmasıKahveci, Ferda Şöhret; İnan, Rezzan Şenel; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2017Karaciğer transplantasyonu uygulanan hastalarda serum albumin değerlerinin postoperatif mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesiGurbet, Alp; Yılmaz, Nezir; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
2021Pemfigus hastalarının retrospektif analizi: Tek merkezli deneyimAydoğan, Kenan; Bozdağ, Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.