Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8323
Title: Kısa lif iplikçiliğinde aktarma işlemlerindeki bazı makine parametrelerinin iplik tüylüğüne etkilerinin incelenmesi
Other Titles: An Investigation of the effects of some machine parameters at short stapel yarn system of the rewinding operations to yarn hairness
Authors: Ülkü, Şükriye
Üçerler, Melek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İplik tüylülüğü
Aktarma işlemi
%100 Karde pamuk ring ipliği
%100 Karde pamuk rotor ipliği
Yarn hairiness
Rewinding
% 100 Carded cotton ring yarn
%100 Carded cotton open-end Rotor yarn
Issue Date: 26-Sep-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üçerler, M. (2003). Kısa lif iplikçiliğinde aktarma işlemlerindeki bazı makine parametrelerinin iplik tüylüğüne etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; kısa lif iplikçiliğinde aktarma işlemlerindeki bazı makine parametrelerinin iplik tüylülüğüne etkilerini incelemek amacıyla aynı harmanlardan open-end ve ring iplikçilik sistemlerinde üretilmiş %100 karde pamuk iplikleri ile çalışılmıştır ve elde edilen deney numunelerinin tüylülük değerleri incelenmiştir. Aktarma makinelerinde farklı gerginlik, satım hızları ve aktarma sayılarında elde edilen ipliklere ait tüylülük ölçüm sonuçları incelenerek istatistiki analizler yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmanın neticesinde; ipliğe uygulanan aktarma işlemi sayısının iplik tüylülüğünün artırıcı etkisi açıkça görülürken, gerginliğin ipliklerin tüylülük değerlerine somut bir etkisi olmadığı görülmüştür. Sarım hızının artmasıyla iplik tüylülüğü artışı tespit edilmiştir.
In this study, in order to see the effects of some machine parameters of the rewinding operations on the yarn hairiness, %100 carded cotton open-end and ring yarns from the same blend were observed and the hairiness values of these samples were examined. For this, statistical analyses were carried out and discussed with respect to the experimental results, such as; different tenacity, winding on speeds and number of rewinding process at the rewinding machines. At the end of that study, it is clearly seen that increase on number of rewinding leads to increase on values of hairiness, mere is no effect of tenacity that can cause hairiness, it can be seen from the study that increase of winding on speed results in increasing yarn hairiness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8323
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139934.pdf
  Until 2099-12-31
10.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons