Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8002
Title: Tek ve çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin simülasyonu ve kıyaslaması
Other Titles: Performance comparison of single effect and double effect absorption refrigeration systems
Authors: Horuz, İlhami
Çelik, Ethem Engin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Soğutma
Absorpsiyonlu çevrim
Çift kademeli
Tek kademeli
Su-lityum bromür eriyiği
Paralel akış
Seri akış
Refrigeration
Absorption cycle
Double effect
Single effect
Water-lithium bromide solution
Parallel flow
Series flow
Issue Date: 20-Feb-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, E. E. (2003). Tek ve çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin simülasyonu ve kıyaslaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada absorpsiyonlu soğutma teknolojisi üzerine bir literatür incelemesi, çeşitli sistemlerin performanslarını kestirebilmek için termodinamik analizleri ve oluşturulan Fortran bilgisayar programı desteğiyle tek ve çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin karşılaştırılması yer almaktadır. Farklı absorpsiyonlu soğutma sistemleri tartışılmış ve bu sistemlerin çevrimleri izah edilmiştir. Lityumbromür-su çifti ile çalışan çift kademeli paralel ve seri akışlı absorpsiyonlu çevrimler analiz edilmiş, tek kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemleri de analiz edilip bu iki sistemin performans katsayıları ve bunların işletme şartlarına olan hassasiyeti karşılaştırılmıştır. Lityum bromür - su çiftli kullanan tek ve çift kademeli absorpsiyonlu soğutma sistemleri için parametrelerin etkileri diyagramlar halinde sunularak karşılaştırma yapılmıştır. Çift kademeli çevrim için elde edilebilir maksimum STK, burada ele alınan çalışma şartları dahilinde tek kademeli çevrim için elde edilebilir olandan daha büyüktür.
This Study provides a literature review on absorption refrigeration technology, thermodynamic analysis of different kinds of cycles to predict their performances and comparison of single and double effect absorption refrigeration systems supported by Fortran computer program. Various types of absorption refrigeration Systems are discussed and the cycles of these absorption refrigeration systems are explained. The double - effect paralellel flow and series flow absorption refrigeration cycles with water- lithium bromide as working fluid are analysed. The single effect absorption refrigeration cycle with both lithium bromide - water and amnonia - water as working fluid is also analysed. Coefficient of performance (COP) and its sensitivity to operating conditions are compared with those for double - effect cycle. The effect of these parameters on the single and double effect parallel flow type absorption refrigeration system using water - lithium bromide solution are presented graphically for comparison. Maximum attainable COP for double effect cycle is greater than that for single effect cycle throughout the range of operation conditions considered here.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8002
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139912.pdf6.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons