Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6003
Title: Gemlik - Şükrü Şenol ve 11 Eylül İlköğretim Okulları'nda eğitimin ağız sağlığına etkileri
Other Titles: The effects of education on oral health in Gemlik - Şükrü Şenol and 11 Eylül Primary Schools
Authors: Bilgel, Nazan
Bozkurt, Metin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Sağlık Eğitimi
PHP-M İndeksi
Ağız diş hijyeni
Gesundheitserziehung
PHP-M Index
Zahnhygiene
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, M. (1995). Gemlik - Şükrü Şenol ve 11 Eylül İlköğretim Okulları'nda eğitimin ağız sağlığına etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa'nın Gemlik ilçesinde,sosyo ekonomik düzeyleri birbirine benzeyen öğrencilerin devam ettiği iki ilkokulda, eğitimin, öğrencilerin bilgi düzeylerine ve diş sağlığını korumayla ilgili davranışlarına etkili olup olmadığı incelenmek istenmiştir. Bu amaçla her iki okula da yaklaşık üçer ay arayla üçer kez gidilmiştir. Araştırma grubu olarak seçilen okulda her ziyarette eğitim verilerek,diğer okulda ise bu eğitim verilmeden, öğrencilerin bilgi düzeyi ölçülmüş, ağız hijyenleri de PHP-M indeksi ile değerlendirilmiştir. Sonuçta, araştırma ve kontrol grupları arasında PHP-M indeksleri ve bilgi düzeyleri açısından bir farklılığın olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca,yaz tatili sonrasında yapılan üçüncü değerlendirmede öğrencilerin bilgi düzeylerinde ve PHP-M indekslerinde bozulmalar saptanmıştır. Sınıf bazında yapılan değerlendirmede ise eğitimin en çok 1. ve 2.sınıflarda etkili olduğu gözlenmiştir. öte yandan öğrencilerin, şeker,beslenme ve diş macununun etkisi ile ilgili bilgilerinde yanlış kanılar ve noksanlıklar bulunduğu, buna karşın öğrencilerin hemen tümümün diş çürüğünün etkeni olan bakteri plağını tanıdığı ve dişlerin kaz kez fırçalanması gerektiğini bildiği ortaya çıkmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların ışığında yapılan de­ ğerlendirmede; Birbirinden kopuk, kısa süreli diş sağlığı eğitimi ça­ lışmalarının etkili olmadığı, diş sağlığının iyileştirilmesi için, ilk ve orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında zorunlu sağlık dersi konulması, sağlık ve diş sağlığı eğitim programla­ rının ülkenin koşullarına uygun hazırlanması, sağlık ve dolayı­ sıyla diş sağlığı derslerinin bu konuda eğitilmiş öğretmenler tarafından çağdaş eğitim yöntemlerine uygun olarak verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
In den aus zwei aehnlich wirtschaftlich-sozialen Verhaeltnissen stammenden Schülerinnen und Schülern besuchten Volksschulen im Ort Gemlik der Provinzstadt Bursa wurde versucht, der Einfluss der Schulbildung auf das Lernvermögen und auf das praeventives Zahngesundheitsverhalten zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden die belden Schulen in verschiedenen Intervallen je dreimal besucht. In der Schule mit der Versuchsgruppe wurde der Besuch mit einer Lehrveranstaltung kombiniert; in der Schule mit der Kontrollgruppe jedoch, an den Schülern ohne Lehrveranstaltung nur das Lernvermögen festgestellt, ihre Zahnhygiene mit PHP-M Index bewertet. Zum Schluss konnte festgestellt werden, dass zwischen den Versuchs-und KontrolIgruppen kein Unterschied existiere.Die dritte Bewertung nach den Sommerferien ergab deutliche Verschlechterung des Lernvermögens und PHP-M Indexes. Bei der Bewertung der Klassen untereinander wurde beobachtet, dass die Erziehung besonders bei den 1. und 2. Klassenstufen wirksam gewesen waere. Ausserdem hatten die Schüler tfissenslücken und falsche Ansichten über Zucker, Ernaehrung und der Einfluss der Zahnpasta. Trotzdem kannten fast aile Schüler Zahnkaries verursachende Bakterienplague und wussten wie oft sie dagegen ihre Zaehne putzen solİten. Unter Betrachtung der Bewertung in der Versuchsreihe erhaltenen Werte wurden festgestellt: dass kurz andauernde, nicht aufeinander folgende Zahngesundheitserziehung nicht wirksam waere, dass zur Verbesserung der Zahnhygiene in ailen Stufen der Volks-, Haupt-und Mittelschulen Gesundheit bzw. Hygiene als Pflichtfach angeordnet; Gesundheit-bzw. Zahngesundheitserziehungsprogramme den landesüblichen Gewohnheiten anpassend zusanunengestellt; Gesundheit-und Zahngesundheitsunterricht durch für diesen Zweck ausgebildeten Lehrkraeften laut zeitgemaessen Unterrichtsverordnungen gelehrt; werden sollten.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6003
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040432.pdf
  Until 2099-12-31
2.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons