Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5370
Title: Derin çekme saclarının deformasyon davranışının incelenmesi
Other Titles: The Investigation of deformation behavior for deep drawing blanks
Authors: Bayram, Ali
Alıcı, İnönü
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Simülasyon programı
Geliştirme yüzeyleri
Form kalıpları
Simulation programs
Improving surface
Forming tools
Issue Date: 24-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alıcı, İ. (2001). Derin çekme saclarının deformasyon davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan çalışmanın amacı sac formlandırma işleminde sacın davranışını kalıpların imalinden önce belirlemek için kullanılan simülasyon programının güvenilirliğini araştırmaktır. Bu sayede formlandırma işleminde sac davranışı önceden belirlenerek doğru kalıpların imali sağlanacaktır. Tez kapsamında COŞKUNÖZ A.Ş' kalıplarının imalatı yapılmış ve parça basımı yapılan iki adet kaporta parçasının(çamurluk ve panel) gerçek kalıptan çıkan saçlarıyla, Autoform simülasyon programı sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda simülasyon programı çıktıları İle gerçek durumun oldukça benzer olduğu ve form kalıplarında geliştirme yüzeylerinin final kalıp imalatı öncesi simülasyon programı ile denenmesinin gerçeğe yakın sonuçlar vereceği görülmüştür.
The purpose of this study is to investigate reliability of simulation program that İs using for sheet forming proces before producing of tools. Therefore sheet behavior is determined before producing forming tools. In this study real parts whose tools were produced in COŞKUNUZ A.Ş. are compare with results of Autoform siimulation programs. Finally, it can be seen that the result of simulation programs are similar with real situation and testing improving surface of forming tools by simulation program before final producing tools close to real results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5370
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109759.pdf
  Until 2099-12-31
4.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons