Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4788
Title: Liberal teori bağlamında Müslüman Kardeşlerin Mısır devleti ile ilişkisinin analizi: 1928-1967
Other Titles: Analaysis of the relations between Muslim Brotherhood and Egyptian government in the contex of liberal theory: 1928-1967
Authors: Arı, Tayyar
Koç, Engin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Müslüman Kardeşler
Liberalizm
Siyasal islam
Muslim brotherhood
Liberalism
Political islam
Issue Date: 9-Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koç, E. (2014). Liberal teori bağlamında Müslüman Kardeşlerin Mısır devleti ile ilişkisinin analizi: 1928-1967. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez Müslüman Kardeşlerin Mısır siyasi hayatına etkisi ve Mısır hükümetleri ile 1970 yılına kadarki ilişkilerini liberalizm bağlamında incelemektedir. Müslüman Kardeşler dini ve sosyal bir hareket olarak 1928 yılında Hasan el-Benna tarafından Mısır'da kuruldu. Müslüman Kardeşler hareketi kuruluşunun ilk yıllarında politikadan uzak dururken ilerleyen yıllarda ise Mısır'da ki siyasi gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Aynı zamanda Müslüman Kardeşler liberal politikalara karşı çıkmışlardır. Cemal Abdul Nasır 1948 Arap-İsrail savaşında Mısır ordusunda görev alan komutanlardan biriydi. Hür Subaylar hareketini gizlice kuran Nasır aynı zamanda Müslüman Kardeşlerin üyelerinden de güçlü destek aldı. Kardeşler başlangıçta yeni kurulan hükümetin koruması altındayken daha sonraları Nasır rejimi tarafından bütün faaliyetleri yasaklanmıştır. Bu çalışmada hem rejim hem de hareketin siyasal liberalizm bağlamında politik ve sosyal dönüm noktaları incelenmiştir.
This thesis analyses the Muslim Brotherhood's effect on political life in Egypt and relationships with Egyptian Government till 1970 in the context of liberalism. Muslim Brotherhood was founded by Hasan al-Banna as a religious and social movement in 1918, Egypt.Early years of the establishment of Muslim Brotherhood movement while avoiding political issues in later years closely follow up political developments in Egypt. At the same time Muslim Brotherhood had oppesed to liberal policies. Gamal Abdul Nasser was one of commanders in Egypt army who served during the war between Arap states and Israel in 1948. Nasser secretly formed the Free Officer movement within army also had got strong support by members of Muslim Brotherhood. At the beginning Brothers while under the protect of new government subsequently their all activities were also banned by Nasser reggime. In this study politics and social turning points of both regime and movement were analyzed in the context of political liberalism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4788
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380118.pdf27.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons