Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2295
Title: Aksiller anestezide sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması
Other Titles: A comprison of bolus and infusion administration of midazolam for sedation in the axillary block
Authors: Yılmazlar, Aysun
Bahtiyar, Nedret Hacıferat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Midazolam
Sedasyon
Ramsay sedasyon skoru
Sedation
Ramsay sedation score
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahtiyar, N. H. (2009). Aksiller anestezide sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Rejyonal anestezide sedasyon uygulaması hastanın anksiyetesini azaltır ve konforunu sağlar. Midazolam, hemodinamik stabiliteyi bozmadan, solunumu deprese etmeden anestezide ve yoğun bakımda sedasyon amacı ile tercih edilmektedir. Çalışmamızda rejyonal anestezide sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon uygulamalarını karşılaştırmayı ve sedasyon için en uygun dozu bulmayı amaçladık.Bu çalışmada, aksiller yaklaşım ile brakial pleksus bloğu uygulanacak, elektif el ve ön kol cerrahisi geçirecek, ASA (Amerikan Society of Anesthesiologists) I - II, 40 olgu randomize edilerek 4 eşit gruba ayrıldı: Grup 1'deki (n=10) olgulara midazolam 0.05mg/kg i.v. bolus, Grup2'deki (n=10) olgulara 0.05mg/kg/saat, Grup 3'deki (n=10) olgulara 0.07mg/kg/saat, Grup 4'deki (n=10) olgulara 0.1mg/kg/saat midazolam infüzyonu uygulandı. Ramsay Sedasyon Skoru 4 olması hedeflendi. Cerrahi boyunca istemsiz hareket olup olmadığı, midazolam verildikten gözlerin kapandığı ana kadar geçen süre, tüketilen ilaç ve ek ilaç miktarı, bolus ve infüzyon sonlandırıldıktan RSS ölçeği 2 olana kadar geçen süre, komplikasyon olup olmadığı kaydedildi.Tüm gruplar arasında demografik veriler, hemodinamik ve solunumsal parametreler açısından fark bulunmadı. Grup 4 olgularında 0.1mg/kg/saat midazolam infüzyon uygulamasında, RSS 4 olarak saptandı ve hiçbir hastada ek ilaç ihtiyacı olmadı(p<0.019). Cerrahi sonunda Grup 4'de tüm hastalar koopere idi.(p<0.011)Rejyonal anestezi sırasında sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın 0.1mg/kg/saat infüzyon dozu ile arzu edilen RSS 4 sedasyon düzeyinin elde edilebileceği, her hangi bir ek ilaç gerektirmediği ve kısa derlenme süresi sağladığı; midazolamın 0.1mg/kg/saat infüzyon dozunun rejyonal anestezi sırasında sedasyon amaçlı kullanılabilecek uygun doz olduğu kanısına varılmıştır.
Sedation during regional anaesthesia reduces anxiety and enhaces the comfort of the patient. Midozalam is prefered drug for sedation by not depressing respiratory functions and not interfering the hemodynamic stability in intensive care units and anaesthesia. In this study we aim to find appropriate bolus and infusion doses of midozolam for sedation in regional anaesthesia.In this study, 40 patients, whom will undergo hand and forearm surgery with brachial plexsus block with axillary approach, ASA (American Society of Anesthesiologists) I-II enrolled. Then patients randomized in to 4 equal groups: Group 1 (n=10) recived 0,05 mg/kg i.v. midazolam bolus, Group 2 (n =10) recived 0,05mg/kg/h Group 3 (n=10) recived 0,07 mg/kg/h group 4(n =10) recived 0.1 mg /kg/h midazolam infusion. Ramsay sedation score 4 is aimed. Involantary movements during surgery, the time for eye closure after drug administration, consumed drug, additive dose need, time after bolus and infusion stop until Ramsay score reaches 2, compilications are noted.The demographic characteristics, hemodynamic and respiratory parameters, were shown no statistical differences between 4 groups. In group 4 which midazolam infusion rate was 0,1 mg/kg/h, RSS was maintained at 4 and no patients were needed any additive drugs(p<0.019). At the end of surgery, all patients in Group 4 were cooperative (RSS 2) (p<0.011).With midazolam 0.1 mg/kg/h infusion dose during regional anaesthesia for sedation RSS 4 can be achived, no need for additive drug and provides short recovery time. These findings suggest that midazolam 0.1mg/kg/h dose is appropriate dose for sedation during regional anaesthesia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2295
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307189.pdf254.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons