Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19764
Title: İbn Bâcce'nin insan görüşü
Other Titles: Human view of Ibn Bajjah
Authors: Hüseyin, Aydın
Aydınlı, Yaşar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: İbn Bâcce
İnsan görüşü
İslam felsefesi
Islamic philosophy
Issue Date: 1992
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydınlı, Y. (1992). İbn Bâcce'nin insan görüşü. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Endülüslü filozof İbn Bâcce 'nin Doğulu ve Batılı İslam Felsefesi araştırmacıları tarafından yeniden keşfedilmesi fazla eskilere gitmemektedir. Bu gecikmenin temelinde yatan en önemli sebep, hiç kuşkusuz, İbn Bâcce yazılarının oldukça geç bir dönemde fark edilmiş olmasıdır. Bu yazıların keşfedilip yayınlanmasından önce, İbn Bâcce hakkındaki bilgimiz, genellikle, ikinci elden ve bir dereceye kadar otantik olmayan bilgilere dayanıyordu. Bununla beraber, sevinerek söylemeliyiz ki, bugün İbn Bâcce 'nin eserleri ile bu eserler üzerine yapılmış araştırmalar bir bibliyografya çalışmasına konu olabilecek genişliğe ulaşmış durumdadır. Bu bibliyografyanın daha şimdiden eskimiş durumda olduğunu da söylemeliyiz. Ne var ki, bu veya böyle bir bibliyografyada yer alabilecek niteliklere sahip bir çalışma, Türkçede bugüne kadar yapılmış değildir. Bu nedenledir ki, Türk okuyucusunun, hakkında çok az şey bildiği İslam filozoflarından birisi de İbn Bâcce 'dir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19764
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
021027.pdf141.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons