Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19712
Title: Sosyal fail haddi
Authors: Aşkan, Hasan
Keywords: Sosyal fail haddi
Refah seviyesi
Toplum
Ekonomik çalkantı
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Aşkan, H. (1972). "Sosyal fail haddi". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 77-97.
Abstract: Günümüzde, insanlar içinde yaşadıkları toplumun ekonomik çalkantıların mekanı olmamasını, refahlarının artmasını (ki haberleşme vasıtalarındaki gelişme öteki toplumlarda yaşayanların refah seviyeleri hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmıştır), ve adil bir gelir dağılımına sahip olmayı arzularlar. Bu gayelerin gerçekleşmesi ise, amme ve özel sektör harcamalarının toplam seviyesinin, ve bu toplam harcamanın sektörler arasındaki dağılımının optimum olmasına bağlıdır. İçinde yaşadığımız toplumlarda harcama seviyeleri, amme makamları ile fertlerin kararlarına bağlı bulunmaktadır, şüphesiz bu kararların alınmasında tarafların ağırlıkları çeşitli toplumlarda değişmektedir. Toplam harcamaların seviyesinin belirlenmesi, bilindiği gibi harcanan liranın nihai faydasının bulunması demektir. Bu nihai faydanın bir mana ifade edebilmesi ise toplumdaki nihai sosyal zaman tercihinin bilinmesine bağlıdır ki bu, makalemin konusunu teşkil etmektir.
Description: Bu çalışmanın gerektirdiği zamanı ayırmama imkan veren, ve değerli tenkitlerinden yararlandığım. Dr. Vural Savaş ve Dr. Kenan Bulutoğlu'na ve her tartışma ihtiyacı duyduğumda bana zaman ayıran arkadaşım İsmet Barutçugil'e teşekkür borçluyum. Bununla beraber çalışmanın eksiklikleri gene de tarafıma aittir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19712
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_4.pdf5.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons