Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19489
Başlık: Büyük çelik kuruluşları, buluş ve yenilik
Yazarlar: Adams, Walter
Dirlam, Joel B.
Barutçugil, İsmet Sabit
Anahtar kelimeler: Büyük çelik kuruluş
Piyasa gücü
Birleşme
Schurnpeter
Manevra
Monopolleşme
Yayın Tarihi: 1973
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Adams, W. ve Dirlam, J. B. (1973). ''Büyük çelik kuruluşları, buluş ve yenilik''. çev. İsmet Sabit Barutçugil. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 727-755.
Özet: «Schumpeter'ci» hipotez, I - Oksijen Çelik imali : buluşun ve yeniliğin tarihçesi, II - Yeniliğe karşı uyuşukluğun maliyet ve kar yönünden bazı sonuçları, III. Schumpeter e atfedilen önemli piyasa gücüne sahip büyük firmaların araştırma ve yenilik için hem daha büyük göstergelere hem de daha geniş kaynaklara sahip olduğu görüşü, yaygın bir mitolojinin bir parçası ve aynı zamanda bir çok iktisatçı arasında adeta bir inanç konusu haline gelmiştir. Gerçekten Schumpeter, büyük yenilikler yaratabilmeleri için firmaların gerekli <<manevra yapabilecekleri yeterli alana sahip olmalarını» ve bu amaçla «belli bir dereceye kadar monopolleşme ile korunmaları» gerektiğini hissetmiştir. Bunun sonucu olarak da «daha fazla birleşmenin yenilik ve gelişmeyi hızlandıracağını» ima etmiştir.
Açıklama: Walter Adams and Joel B. Dirlam, «Big Steel, Invention and Innovation,The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXX, May 1966, No 2, s. 167 · 189.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19489
Koleksiyonlarda Görünür:1973 Cilt 2 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_2_9.pdf7.74 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons