Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18220
Title: Holstein sıgırlarda bazı kan parametreleri ile ostradiol degerleri
Other Titles: Some blood parameters and oestradiol values in holstein cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Galip, Nurten
Cengiz, Fahrünisa
Aydın, Cenk
Yaman, Kemalettin
Keywords: Holstein sığırlar
Holstein cattle
Hematocrit
Sedimentation
Sodium
Potassium
Oestradiol
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Galip, N. vd. (1996). "Holstein sıgırlarda bazı kan parametreleri ile ostradiol degerleri" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),85-92.
Abstract: Bu araştırmada Uludag Universitesi Veteriner Fakultesi Uygulama ve Araştırma çiftligi'nde yetiştirilen yeni dogurmuş 5 Holstein inek (3-4 yaşznda) ve 3 duve (10 aylık) materyal olarak kullanılmıştır. Kış doneminde (Kasım, Aralık, Ocak) haftada bir alınan kan ornekleri hematokrit (PCV), sedimentasyon (ESR), eritrosit sodyum ve potasyumu (EN a, EK), ile plazma ostradiol (Est.) yönlerinden incelenmiştir. İnek ve düvelerde sırasıyla hematokrit % 31-30, sedimentasyon (J Y/2 saat) 17-33, 17-33 mm, eritrosit sodyumu 69.9- 61 .5, potasyumu 13.7-1 9.4 mEq/1, ostradiol 27.9-82.1 pg/ml olarak bulunmuş. İneklerde düvelere oranla eritrosit sodyum degerleri yüksek, potasyum degerieri düşük, ostradiol degerleri ise oldukça değişik gorunmektedir.
Newly calved 5 Holstein cows (3-4 years old) and 3 heifers (1 0 month old) kept and raised at the research farm of Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine were used as the research material in this study Blood samples taken from jugular vein every week in winter season (November, December, January) were analyzed for hematocrit (PCV), erythrocyte sedimentation rate (ESR), erythocyte sodium and potassium (ENa, EK), and plasma oestradiol (Est.) values. In cows and heifers PCV; 31-30 %, ESR (1 and 2 hours) 17-33, 17-33 mm, ENa; 69.9-61.5 mEq/1, EK 13.7-19.4 mEq/1, and Est; 2 7.9 - 82.1 pgl ml were calculated respectively. EN a values of cows were higher but EK values were lower than that of heifers, but oestradiol values of heifers seemed to be significantly higher than that of cows.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18220
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_9.pdf1.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons