Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18210
Title: Deri lezyonu şikayeti ile getirilen ve saglıklı olan kopeklerde serum c;inko duzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması
Other Titles: Determination and comparison of serum zinc concentrations in healty and dermatologically diseased dogs
Authors: Işımer, Aşkın
Aydın, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Aytuğ, Nilüfer
Çetin, Meltem
Kırkpınar, Arzu
Keywords: Çinko
Köpek
Zinc
Dog
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aytuğ, N. vd. (1996). "Deri lezyonu şikayeti ile getirilen ve saglıklı olan kopeklerde serum c;inko duzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),197-202.
Abstract: Bu çalışmada toplam 56 adet deri lezyonlu ve 13 adet saglzklz kopegin serum çinko duzeyleri atomik absorbsiyon ile belirlendi ve karşılaştırıldı. Deri lezyonu şikayet ile getirilen kopeklerin 12'sinde pire allerjisi, 12'sinde allerjik dermatitis, 15'inde demodikozis, 5'inde de dermatomikozis tanısı koyuldu ve 12 adedinde de hastalığa ilişkin gruplandırma yapılamayarak sınıflandırılamayan dermatitis olguları olarak degerlendirildi. Ortalama serum çinko duzeyleri pire allerjisi, allerjik dermatitis, demodikozis, dermatomikozis, sınıflandırılamayan dermatitis gruplarz ile sağlıklılarda sırasız ile; 15.04 /Jmollml; 17.62 /Jmol/ml; 16.06 !Jmollml; 18.87 /Jmollml; 17.44 /Jmollml ve 9.86 /Jmollml olarak belirlendi. Sağlıksız kopekler ve hasta olan gruplara ait degerler arasznda istatistiki onem taşıyan farklılıklar belirlendi. Oysa deri lezyonu olan gruplar arasında istatistiki olarak onemli bir fark yoktu.
A total of 69 dogs, 56 of them had skin lesions and the rest were healty, were used as material. The concentration of zinc in serum was determinated using atomic absorbtion spectrophotometry. Dogs with skin lesions diagnosed as flea allergy (n=l2); allergic dermatitis (n= 12); demodicosis (n= 15); dermatomycosis (n=5) and nonspecific dermatozis (n= 12). Mean concentration of zinc in serum was determinated as; 15.04 f.llnollml; 17.62 pmollml; 16.06 pmollml; 18.87 pmol/ml; 17.44 pmol/ml ve 9.86 pmollml respectively in flea allergy, allergic dermatitis, demodicosis , dermatomycosis, nonspesific dermatosis and healty dogs. Serum zinc concentration was significantly higher than in healty dogs. There were no significant variations between the dogs in different skin disease groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18210
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_19.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons