Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18201
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-23T11:25:12Z-
dc.date.available2021-03-23T11:25:12Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.citationİntaş, D. Z. (1994). "Atlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişki". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 84-93.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18201-
dc.descriptionAynı isimli doktora çalışmasının özetidir.tr_TR
dc.description.abstractAtlarda distal sesamum ungulae (naviküler kemik), profund tendo ve bursa podotrochlearis 'de görülen "podotrochlosis" hastalığında literatürde bahsedilen klinik görünümü ile klinik ve radyolojik tanısı hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Yapılan çalışmada 261 atin 521 ön ekstremitesi klinik ve radyolojik muayeneye tabi tutuldu. Naviküler kemikler klinik muayenelerine göre "podotrochlosis'e yakalanmış" ve "podotrochlosis şüphesi olmayan" şeklinde değişik gruplara ayrılarak bunlar radyolojik bulgularla karşılaştırıldı. Sonuçta, bazı patolojik radyolojik bulgulara özellikle tek olarak, topallıksız atlarda da rastlanabildiği, ancak podotrochlosis gösteren hayvanlarda görülen patolojik değişikliklerin çoğunlukla her iki ekstremitede görüldüğü ve en sık karşılaşılan bulguların "spongiöz dokunun yapı bozuklukları" ile kombine olarak "spongiozanın sklerozu" "kemik rezorpsiyon bölgesi" ve "canales sesamoidales'de bozukluklar" olduğu tesbit edildi.tr_TR
dc.description.abstractIn a review of literature a survey of the clinical sympthoms and the clinical and radiological diagnosis is given with regard to "navicular disease", concerning the navicular bone, the profund tendon and the bursa podotrochlearis of the horse. In this study the clinical and radiological examination of 521 forelimbs from 261 horses was performed. According to their clinical examination the navicular bones were divided into groups belonging to "clinically diseased" and "clinically unsuspected" horses concerning navicular disease. The radiological findings of the groups were compared. It was found out, that some pathologic radiographic changes, especially solitary findings can also be seen in clinically sound horses, while pathologic findings in clinically diseased horses appear more frequently on both navicular bones and mainly in combination with others. The highest incidence showed the criteria "alterations of the spongiosa structure" in combination with "higher spongiosa density", "bone defects on the flexor cortex" and "alterations of the canals at the distal border"en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHorseen_US
dc.subjectRadiologyen_US
dc.subjectNavicular diseaseen_US
dc.titleAtlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişkitr_TR
dc.title.alternativeThe relation between radiographic findings and clinical appearance in navicular disease of the horseen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage84tr_TR
dc.identifier.endpage93tr_TR
dc.identifier.volume13tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorİntaş, Deniz Seyrek-
Appears in Collections:1994 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_11.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons