Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18177
Title: Gökkuşağı alabalığı (oncorynchus mykiss) rasyonlarında farklı protein ve yağ düzeyleri ile yağ çeşitlerinin bazı kan parametreleri ve canlı ağırlık üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different dietery protein, fat levels and various kinds of oil on some blood parameters and live weight ofrainbow trout (oncorynchus mykiss).
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Galip, Nurten
Yaman, Kemalettin
Cengiz, Fahrünisa
Aydın, Cenk
Bilgüven, Murat
Keywords: Alabalık (Oncorynchus mykiss)
Diyet protein yağ düzeyi
Yağ çeşidi
Kan parametreleri
Rainbow trout (Oncorynchus myhss)
Canlı ağırlık
Oil kinds
Dietary proteinfat level
Blood parameters
Live weight
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Galip, N. vd. (1999). ''Gökkuşağı alabalığı (oncorynchus mykiss) rasyonlarında farklı protein ve yağ düzeyleri ile yağ çeşitlerinin bazı kan parametreleri ve canlı ağırlık üzerine etkileri''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1-2), 137-148.
Abstract: Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı (Oncorynchus mykiss) rasyonlarında farklı protein (% 35 ve % 45) ve yağ düzeyleri (% 10 ve % 20) ile yağ çeşitlerinin (soya, keten, iç yağı ve balık yağı) hematokrit (PCV), alyuvar (RBC), hemoglobin (Hb), plazma kalsiyum (PCa), plazma potasyum (PK), plazma sodyum (PNa), alyuvar potasyum (EK), alyuvar sodyum (ENa) değerleri ve canlı ağırlık üzerine etkileri incelendi. Denemede ortalama canlı ağırlıkları 17.30-17. 70 g arasında değişen 1600 adet gökkuşağı alabalığı yavrusu kullanıldı ve deneme 12 hafta sürdü. Deneme % 35 ve % 45 protein düzeyleri ile % 10 ve % 20 yağ düzeylerinde soya, keten, iç yağ ve balık yağının kullanıldığı 16 gruptan oluştu. Analizler her bir grupta 10 olmak üzere toplam 160 alabalık üzerinde yapıldı. Sonuçta protein düzeyinin (% 35-% 45), alyuvar sayısı (1.031.13x106 1mm3), yağ düzeyinin de (OA> 10-% 20) yine alyuvar sayısı (0.941. 22x106 /mm3) üzerinde önemli etkisi olduğu görüldü (p<0.05). Yağ çeşitlerinin ise hematokrit, a/yuvar, hemoglobin ve kalsiyum üzerine önemli derecede etkili olduğu belirlendi (p<0.05). Canlı ağırlık artışında en iyi sonuç% 45 protein (196. 77 g), % 20 yağ (195.51g) ve balık yağı uygulandığında (1 92.60 g) elde edildi.
In this study, the effects of different dietary protein levels (35 %and 45 %), fat !evels (10 %and 20 %) and oil kinds (soybean-linseed-tallow and fish) on hematocrit (PCV). red blood eel! (RBC), hemoglobin (Hb), plasma cafetum (PCa), plasma potassium (PK), plasma sodium (PNa), erythrocyte potassiıtm (EK}, erythrocyte sodium (ENa) and live weight of rainbow trout were investigated. Animal material of the research was 1600 rainbow trout juveniles with average weights ranging between 17.30 and 17. 70 g. Treatment groups were composed of three factori; dietary protein levels, dietary fat levels and oil kids under 16 combinations. The research lasted 12 weeks. Analysts of samples obtained from 160 jish in 16 groups (each group consisted of ten fish) were carried out. As a result, ıt was found out that the effects of protein levels (% 35-% 45) on RBC (1.03-1.1 3x106/mm3) were significant (p<0.05). The effects of fat /eve/s (lO %-20 %) on RBC (0.94- 1.22x106/mm3) were also significant (p<0.05). lt was found out that the effects of oil kinds on PCV, RBC, Hb and PCa values were significant (p<O. 05). The best result in the live weight gain was obtained by adding 45 %protein (196. 77 g), 20% fat (195.51 g) and fish oil (192.60 g).
URI: http://hdl.handle.net/11452/18177
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1-2_14.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons