Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17941
Title: Uluslararası alanda polisiye işbirliğinin gelişimi: Avrupa örneği
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisat İdare Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Kaya, Sezgin
Keywords: Europol
Interpol
Avrupa birliği
Lizbon antlaşması
Europol
Adalet ve içişleri
Lisbon threaty
Interpol
Justice and home affairs
European union
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, S. (2009). ''Uluslararası alanda polisiye işbirliğinin gelişimi: Avrupa örneği''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 49-69.
Abstract: Günümüz dünyasında uluslararası ilişkilerin yaygın karakteri, sanıldığının aksine çatışma değil işbirliğidir. Devletlerin işbirliği yapmasında maliyetleri düşürmek, verimliliği arttırmak ya da ortak tehditlerle mücadele etmek gibi bir takım unsurlar etkili olabilmektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki, devletlerin işbirliği yapma istekleri hemen her konuda aynı derecede olamayan bilmektedir. Özellikle güvenlikle ilgili alanlarda devletlerin işbirliğine daha çekinceli yaklaştıkları görülmektedir. Bu, uluslararası alanda polisiye işbirliğinin henüz istenilen düzeye ulaşmamış olmasının da temel gerekçesidir. Uluslararası anlamda polisiye işbirliğinin en yoğun görüldüğü alan ise Avrupa’dır. Uzun ve ağır işleyen bir süreç neticesinde Avrupalı uluslar, kendi aralarında polisiye işbirliğini mümkün kılan ve kolaylaştıran bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Şüphesiz ki, bunda Avrupa entegrasyon sürecinin yaratmış olduğu karşılıklı güven ortamının da önemli bir katkısı bulunmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği’nin kurulmasının ardından yaşanan gelişmeler, nihai biçimini Europol ile bulmuş olan Avrupa’daki polisiye işbirliği açısından önemlidir. Çalışmada, bu sürece katkı sağlayan hukuksal ve kurumsal gelişmeler tarihsel bir perspektiften ele alınmaktadır.
In contemporary world, international relations’ prevalent character, contrary to the expectations, is not conflict but cooperation. For states’ cooperation, a set of subjects like to decrease costs, to increase efficiency or to struggle against common threats can be effective. However, it must be accepted that states’ willingness to make cooperation may not be at the same level in almost all issues. It is seen that states are less willing to make cooperation especially in security issues. This is the fundamental reason of the fact that international police cooperation has not reached to the desired levels yet. The region where international police cooperation exists most intensively is Europe. As a result of a long and slow-moving process, European nations have taken a set of initiatives that enable and facilitate police cooperation among their selves. Doubtlessly, the sphere of mutual trust that the European integration process had created has also made a significant contribution for this. The developments that occurred after the establishment of European Union are especially important for police cooperation in Europe that had reached its eventual form in the framework of Europol. In this study the legal and institutional developments that contribute to this process are analysed.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2009_1/ASL03.pdf
http://hdl.handle.net/11452/17941
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2009 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_3.pdf262.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons